Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Aktualności

2 kwietnia - Światowy Dzień Wiedzy na temat Autyzmu

01-04-2016

Logo akcji Na niebiesko dla autyzmuZ zaburzeniami autystycznymi rodzi się obecnie co setne dziecko na świecie. Pierwsze symptomy autyzmu pojawiają się bardzo wcześnie, często już u kilkunastomiesięcznych niemowląt, ale zawsze są widoczne przed ukończeniem przez dziecko 3 roku życia. Zaburzenia autystyczne tworzą spektrum, co oznacza, że różna może być zarówno ilość, jak i natężenie poszczególnych objawów, od bardzo łagodnych do bardzo poważnych.

Eksperci ONZ zwracają uwagę, że autyzm to niepełnosprawność, z którą ludzie borykają się przez całe życie. Dotyka dzieci na całym świecie niezależnie od płci, rasy i statusu społeczno-ekonomicznego. Stanowi wyzwanie dla długoterminowej opieki zdrowotnej, edukacji, programów szkoleniowych i interwencyjnych.

Nie leczony autyzm może prowadzić do głębokich zaburzeń funkcjonowania w późniejszym wieku. By pomóc osobom dotkniętym tym schorzeniem, potrzebna jest wczesna diagnoza, a potem specjalistyczna terapia.

W Małopolsce działają 3 poradnie realizujące w ramach kontraktu z Małopolskim Oddziałem NFZ świadczenia dla dzieci z autyzmem, oferujące specjalistyczną diagnostykę i leczenie:

  • „Effatha” Ośrodek dla Osób z Autyzmem - Kraków, ul. Zacisze 7, tel. 12 430 13 82
  • Maltański Ośrodek Wczesnej Interwencji -  Kraków, ul. Kasztanowa 4a, tel. 12 424 14 40
  • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tarnowie - Punkt Wczesnej Interwencji -  Tarnów, ul. Okrężna 4a, tel.  14 626 84 89

Małopolski Oddział NFZ wspiera kampanię na rzecz wczesnego diagnozowania autyzmu u dzieci „Zrozumieć Autyzm” prowadzoną przez  Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Autystycznych „Zacisze” oraz Ośrodek dla Osób z Autyzmem „EFFATHA”. 

Plakat niebieski Światowy Dzień Wiedzy na Temat Autyzmu

Wszystkie aktualności