Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Instrukcja zawierania umowy dobrowolnego ubezpieczenia

Aby przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia należy spełniać pewne kryteria. Szczegóły znajdziesz w ulotakach informacyjnych. Zapoznaj się z nimi przed złożeniem wniosku:

 1. jeśli jesteś osobą fizyczną, która mieszka w Polsce i jednocześnie nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu w Polsce ani innym kraju członkowskim UE/EFTA – pobierz ulotkę nr 1
 2. jeśli jesteś studentem/doktorantem nieposiadającym obywatelstwa kraju członkowskiego UE/EFTA – pobierz ulotkę nr 2
 3. jeśli jesteś Korzystającym, który chciałby objąć ubezpieczeniem zdrowotnym wolontariusza – pobierz ulotkę nr 3

Informujemy, że w przypadku osób, które posiadają w ZUS jakiekolwiek zaległości i przystępują do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego – wskazanym jest wcześniejsze sprawdzenie w ZUS stanu indywidualnego rachunku składkowego (NRS). Wyjaśniamy, że jeśli osoba ma do spłacenia jakieś zobowiązania wobec ZUS, to przed podpisaniem nowej umowy dobrowolnego ubezpieczenia z NFZ powinna je uregulować lub wystąpić do ZUS z wnioskiem o rozłożenie spłaty zadłużenia na raty.

W celu zawarcia umowy należy przesłać do Małopolskiego OW NFZ w Krakowie wniosek o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym – można go pobrać poniżej:

Do wniosku należy dołączyć - poza załącznikami wymienionymi w ulotkach – także: klauzulę informacyjną, oświadczenie i informator. Gotowe pakiety dokumentów znajdziesz poniżej:

 1. jeśli jesteś osobą fizyczną, która mieszka w Polsce i jednocześnie nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu w Polsce ani innym kraju członkowskim UE/EFTA – pobierz pakiet nr 1,
 2. jeśli jesteś studentem/doktorantem nieposiadającym obywatelstwa kraju członkowskiego UE/EFTA – pobierz pakiet nr 2,
 3. jeśli jesteś Korzystającym, który chciałby objąć ubezpieczeniem zdrowotnym wolontariusza – pobierz pakiet nr 3

Wnioski i pakiety należy wydrukować, wypełnić i podpisać. Wnioski wraz z kompletem dokumentów można:

 1. wrzucić do skrzynki podawczej znajdującej się :
 • w naszej siedzibie przy ul. Wadowickiej 8 W w Krakowie
 • w naszej Delegaturze w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 52,
 • w naszej Delegaturze w Nowym Targu przy ul. Jana Kazimierza 22,
 • w naszej Delegaturze w Tarnowie przy al. Solidarności 5-9,
 1. przesłać pocztą na adres: Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie, ul. Józefa 21, 31-056 Kraków
  Przypominamy, że o skuteczności złożenia wniosku decyduje finalna data wpływu wniosku do NFZ, a nie data nadania pocztowego, dlatego prosimy wysyłać wnioski z odpowiednim wyprzedzeniem
   
 2. przesłać poprzez ePUAP – adres skrytki: /3bdy2cb654/SkrytkaESP   (wniosek i dokumenty ujęte w pakiecie muszą być podpisane elektronicznie – każdy z osobna)

W ciągu 7 dni roboczych od złożenia dokumentów, ze składającą je osobą skontaktuje się nasz pracownik mailowo lub telefonicznie, dlatego prosimy o dokładne i czytelne podanie nr. tel. kontaktowego i adresu e-mail.

W przypadku osób, które mają dłuższą niż 3 miesiące lukę w historii ubezpieczenia zdrowotnego wyślemy informację o wymaganej opłacie dodatkowej.  W e-mailu zostanie podany nr konta Małopolskiego OW NFZ w Krakowie (nr 37 1130 1150 0012 1121 8020 0001) i nr kontrahenta (specjalny kod potrzebny do identyfikacji Państwa wpłaty). Dlatego prosimy, aby wpłaty wykonywać dopiero po otrzymaniu wiadomości z naszej strony. Więcej o opłacie dodatkowej można znaleźć winformatorze o opłacie.

Wzory umów:

 1. wzór umowy dobrowolnej 
 2. wzór umowy dobrowolnej dla studentów/doktorantów spoza UE/EFTA
 3. wzór umowy dla wolontariuszy 

Wszelkie zapytania lub uzupełnienia do wniosku prosimy przesyłać na adres e-mail: 

Dokładamy wszelkich starań, aby jak najszybciej poinformować każdego zainteresowanego na jakim etapie procedowania jest wniosek oraz czy wymaga uzupełnienia o załączniki.

Uwaga!

Po upływie 7 dni roboczych od złożenia dokumentów, można napisać do nas na adres:   lub zadzwonić pod nr tel. (12) 29 88 403 lub (12) 29 88 165 i uzyskać informację o statusie wniosku.