Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Aktualności

Dentobus jeździ po Małopolsce

06-02-2019

Nowoczesny dentobus, czyli mobilny gabinet stomatologiczny, w którym dentyści bezpłatnie leczą zęby dzieci i młodzieży na terenie naszego województwa, ruszył w trasę w październiku 2018 r. Od tego czasu z leczenia skorzystały dzieci z powiatu krakowskiego, miechowskiego i olkuskiego.

Umowa na świadczenie usług stomatologicznych w dentobusie została zawarta w październiku 2018 r. na 5 lat, między Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ a podmiotem Stomatologią Piaseczno sp. z o.o. sp. komandytowa. Tegoroczna umowa opiewa na kwotę 285 tys. zł, w której zawarta jest kwota ryczałtu oraz kwota zabezpieczająca świadczenia stomatologii dziecięcej.

Dentobus jest w pełni wyposażonym stomatologicznym gabinetem zabiegowym, dysponującym m.in. specjalistycznym, sterowanym elektronicznie fotelem dentystycznym, zestawem punktowego RTG oraz niezbędnymi narzędziami stomatologicznymi. Są w nim udzielane świadczenia ogólnostomatologiczne oraz profilaktyczne zawarte w koszyku świadczeń gwarantowanych dla dzieci i młodzieży do lat 18, w tym wizyty adaptacyjne, nauka prawidłowego szczotkowania zębów, lakierowanie, badania okresowe i kontrolne oraz leczenie próchnicy.

Mobilny gabinet zapewnia opiekę stomatologiczną dla dzieci przede wszystkim w mniejszych miejscowościach, w których nie ma gabinetu stomatologicznego ani w szkole, ani w najbliższej okolicy. Choć w Małopolsce praktycznie we wszystkich gminach MOW NFZ zapewnia dostęp do gabinetów stomatologicznych to obecność dentobusu istotnie wpływa na jeszcze lepszy dostęp zarówno do leczenia jak i profilaktyki dla dzieci. W całym województwie małopolskim w ramach umowy z NFZ pracuje 530 gabinetów stomatologicznych dla dzieci, 687 ogólnostomatologicznych (w których również mogą być leczone dzieci) i 44 gabinety w szkołach.

Wprowadzenie możliwości opieki stomatologicznej w dentobusie ma na celu zwiększenie dostępności do świadczeń dla dzieci i młodzieży, tak aby ograniczyć miejscowe i ogólnoustrojowe następstwa choroby próchnicowej zębów. Według danych Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej, na próchnicę zębów choruje 57% trzylatków, 80% pięciolatków, 90% siedmiolatków. Statystycznie pięciolatek ma 5 chorych zębów, siedmiolatek – 5,6; dwunastolatek 3,2; osiemnastolatek - nawet 8 chorych zębów. W ciągu 4 miesięcy w dentobusie zrealizowano ponad 4000 świadczeń dla prawie 2000 dzieci. Najczęściej realizowane zabiegi to lakierownie zębów, badania kontrolne i profilaktyczne.

Ministerstwo Zdrowia zakupiło 16 dentobusów, po jednym dla każdego województwa. Ich zakup został sfinansowany z budżetu państwa w ramach ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej. Udostępnienie dentobusu możliwe było po zawarciu umowy między Wojewodą Małopolskim a świadczeniodawcą wyłonionym w drodze konkursu przez Małopolski Oddział NFZ.

Harmonogram postojów dentobusu. Zgodę na badania i leczenie dzieci w dentobusie muszą wyrazić rodzice.  

Dentobus - mobilny gabinet, dzieci stojące kolejce
fot. Stomatologia...
Dziecko na fotelu dentystycznym w dentobusie
fot. Stomatologia...
Dentobus, mobilny gabinet stomatologiczny
fot. Stomatologia...
Wszystkie aktualności