Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Aktualności

Informacja dla Pacjentów dotycząca zaprzestania udzielania świadczeń zdrowotnych

27-11-2019

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje Świadczeniobiorców, że: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PROFIDENT Gabinety Lekarskie mające siedzibę przy ul. Krakowskiej 46 w Bochni zaprzestają z dniem 30 listopada 2019 roku udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach zawartej umowy w zakresie poradni stomatologicznej.

Osoby oczekujące na udzielenie przedmiotowych świadczeń u wskazanego świadczeniodawcy, powinny zgłosić się do innego, wybranego świadczeniodawcy w celu ustalenia terminu leczenia.

Informacje o podmiotach leczniczych realizujących umowy zawarte z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Krakowie dostępne są na stronie internetowej Oddziału w zakładce „GDZIE SIĘ LECZYĆ”

Informacje o czasie oczekiwania na świadczenia medyczne są dostępne w wyszukiwarce internetowej „Informator o Terminach Leczenia”

Jednocześnie informujemy, że Świadczeniodawca, który zakończył wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, jest obowiązany wydać Świadczeniobiorcy zaświadczenie o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się Świadczeniobiorcy. Za wydanie zaświadczenia Świadczeniobiorca nie ponosi opłaty.

Dział Ewidencji
Wydział ds. Służb Mundurowych i Świadczeniobiorców
Małopolski OW NFZ w Krakowie

Wszystkie aktualności