Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Aktualności

Informacja dla pacjentów dotycząca zaprzestania udzielania świadczeń zdrowotnych

25-06-2020

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje pacjentów, że z dniem 30 czerwca 2020 roku wymienieni świadczeniodawcy zaprzestają udzielania świadczeń zdrowotnych w podanych zakresach:

  • Caritas Archidiecezji Krakowskiej mający swoją siedzibę w Rabie Wyżnej w zakresie świadczeń w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym/opiekuńczo-leczniczym
  • Praktyka Stomatologiczna OLDENT Sp. z o.o. mająca swoją siedzibę przy ul. Kościuszki 30 w Olkuszu w zakresie poradni stomatologicznej
  • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Stomatologiczne mające swoją siedzibę przy ul. Brzeźnickiej 55D w Bochni w zakresie poradni stomatologicznej

Osoby oczekujące na udzielenie przedmiotowych świadczeń u wskazanego świadczeniodawcy, powinny zgłosić się do innego, wybranego świadczeniodawcy w celu ustalenia terminu leczenia.

Informacje o podmiotach leczniczych realizujących umowy zawarte z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Krakowie dostępne są na stronie internetowej Oddziału www.nfz-krakow.pl w zakładce Gdzie się leczyć.

Informacje o czasie oczekiwania na świadczenia medyczne są dostępne w wyszukiwarce internetowej Informator o Terminach Leczenia

Jednocześnie informujemy, że świadczeniodawca, który zakończył wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, jest obowiązany wydać świadczeniobiorcy zaświadczenie o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się świadczeniobiorcy. Za wydanie zaświadczenia świadczeniobiorca nie ponosi opłaty.

Dział Ewidencji
Wydział ds. Służb Mundurowych i Świadczeniobiorców
Małopolski OW NFZ w Krakowie

Wszystkie aktualności