Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Aktualności

Informacja dla pacjentów z rejonu Oświęcimia

01-01-2017

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że od 1 stycznia 2017 r. świadczeń w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej pacjentom z w Oświęcimia oraz gmin: Oświęcim, Brzeszcze, Chełmek, Przeciszów i  Zator udziela Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu przy ul. Garbarskiej 1 (telefon dla pacjentów – 33 843 05 95).

Zakres i forma opieki nad pacjentami nie zmienia się. Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są bezpłatne i udzielane bez skierowania. Ambulatorium jest do dyspozycji pacjentów w dni powszednie w godz. 18.00-8.00 oraz całodobowo w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy.

Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad:

  • w warunkach ambulatoryjnych
  • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych)
  • telefonicznie

W dni ustawowo wolne od pracy, po godzinie 18.00 pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego w POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.

Pozostałe placówki nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Małopolsce

Wszystkie aktualności