Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Aktualności

Informacja dotycząca zaprzestania udzielania świadczeń zdrowotnych

01-07-2021

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje Świadczeniobiorców, że z dniem 30 czerwca 2021 roku wymienieni świadczeniodawcy zaprzestają udzielania świadczeń zdrowotnych w podanych zakresach.

  • Centrum Zdrowia Tuchów Sp. z o.o. mające swoją siedzibę przy ul. Szpitalnej 1 w Tuchowie w zakresie poradni chirurgii onkologicznej oraz poradni alergologicznej
  • Centrum Stomatologiczno - Protetyczne FOCUS mające swoją siedzibę przy ul. Widok 85 w Tarnowie w zakresie poradni stomatologicznej dla dzieci
  • STOMKENT Sp. z o. o. mający swoją siedzibę przy ul. Legionów 28 w Kętach w zakresie poradni stomatologicznej

Osoby oczekujące na udzielenie przedmiotowych świadczeń u wskazanego świadczeniodawcy powinny zgłosić się do innego, wybranego świadczeniodawcy w celu ustalenia terminu leczenia.

Informacje o podmiotach leczniczych realizujących umowy zawarte z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Krakowie dostępne są na stronie internetowej MOW NFZ.

Informacje o czasie oczekiwania na świadczenia medyczne są dostępne w wyszukiwarce internetowej Informator o Terminach Leczenia.

Jednocześnie informujemy, że świadczeniodawca, który zakończył wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, jest obowiązany wydać świadczeniobiorcy zaświadczenie o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się świadczeniobiorcy. Za wydanie zaświadczenia  swiadczeniobiorca nie ponosi opłaty.

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Małopolski OW NFZ w Krakowie

Wszystkie aktualności