Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Aktualności

Informacja o zaprzestaniu udzielania świadczeń przez niektóre poradanie

23-12-2019

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje Świadczeniobiorców, że z dniem 31 grudnia 2019 roku wymienieni Świadczeniodawcy zaprzestają udzielania świadczeń zdrowotnych w podanych zakresach.

  • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PK” mający swoją siedzibę przy ul. Tadeusza Kościuszki 32 w Brzesku w zakresie poradni psychologicznej
  • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Fizjoterapii Holistycznej HOLMED mający swoją siedzibę w Rzepienniku Biskupim w zakresie pracowni fizjoterapii
  • TRI-MED GAWRON KASPERCZYK KUBERSKI mający swoją siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 14 w Nowym Targu w zakresie poradni położniczo‑ginekologicznej
  • CENTERMED mający swoją siedzibę przy ul. Browarna 5c w Brzesku w zakresie poradni położniczo-ginekologicznej
  • Indywidualna Praktyka Lekarska Anna Michna mająca swoją siedzibę przy ul. Wiślanej 18 w Brzeźnicy w zakresie poradni stomatologicznej
  • Indywidualna Praktyka Lekarska Bożena Krzywda-Irlik mająca swoją siedzibę przy ul. Św. Zofii 4 w Bobowej w zakresie poradni stomatologicznej
  • Indywidualna Praktyka Lekarska Bernard Smółka mająca swoją siedzibę przy Al. Henryka 75 w Chrzanowie w zakresie poradni chirurgii stomatologicznej
  • Indywidualna Praktyka Lekarska Barbara Materzok-Smółka mająca swoją siedzibę przy Al. Henryka 75 w Chrzanowie w zakresie poradni stomatologicznej

Osoby oczekujące na udzielenie przedmiotowych świadczeń u wskazanego świadczeniodawcy, powinny zgłosić się do innego, wybranego świadczeniodawcy w celu ustalenia terminu leczenia.

Informacje o podmiotach leczniczych realizujących umowy zawarte z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Krakowie dostępne są na stronie internetowej Oddziału www.nfz-krakow.pl w zakładce GDZIE SIĘ LECZYĆ.

Informacje o czasie oczekiwania na świadczenia medyczne są dostępne w wyszukiwarce internetowej Informator o Terminach Leczenia 

Jednocześnie informujemy, że Świadczeniodawca, który zakończył wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, jest obowiązany wydać Świadczeniobiorcy zaświadczenie o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się Świadczeniobiorcy. Za wydanie zaświadczenia Świadczeniobiorca nie ponosi opłaty.

Dział Ewidencji
Wydział ds. Służb Mundurowych i Świadczeniobiorców
Małopolski OW NFZ w Krakowie

Wszystkie aktualności