Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Aktualności

Komunikat dla pacjentów Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej KODENT przy ul. Karosek 3 w Bochni.

26-10-2016

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje Świadczeniobiorców, że: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej KODENT mający swoją siedzibę przy ul. Karosek 3 w Bochni  zaprzestaje udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach zawartej umowy z dniem 1 listopada 2016 roku w zakresie świadczeń stomatologicznej pomocy doraźnej.

Jednocześnie informujemy, że Świadczeniodawca nadal udziela świadczeń w ramach dziennej opieki stomatologicznej.

Informacje o podmiotach leczniczych realizujących umowy zawarte z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Krakowie dostępne są na stronie internetowej Oddziału w zakładce „GDZIE SIĘ LECZYĆ”.

Dział Ewidencji

Wydział ds. Służb Mundurowych i Świadczeniobiorców

Małopolski OW NFZ w Krakowie

 

Wszystkie aktualności