Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Aktualności

NFZ bliżej Pacjenta – sprawdź czy jesteś ubezpieczony – Dzień Otwarty w MOW NFZ

28-02-2017

W godz. 9-14 w Małopolskim Oddziale Wojewódzkim NFZ przy ul. Batorego 24 w Krakowie w ramach akcji „NFZ bliżej Pacjenta” wspólnie z przedstawicielami Krakowskiego Oddziału ZUS i Grodzkiego Urzędu Pracy będziemy informować o abolicji i wstecznym ubezpieczeniu.

W tym dniu będzie można także m. in.:

  • założyć konto w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta (NFZ) - niezbędny jest dowód tożsamości
  • odebrać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (NFZ) – przypominamy, że karty ważne są rok od daty odbioru, więc to szansa, aby uniknąć kolejek w sezonie wakacyjnym
  • uzyskać informacje nt. zasad zgłaszania i  podlegania obowiązkowemu  ubezpieczeniu zdrowotnemu, w tym dobrowolnemu ubezpieczeniu zdrowotnemu (ZUS, NFZ)
  • dowiedzieć się, jak poprawnie zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny (ZUS)
  • sprawdzić, jakie prawa ma osoba zarejestrowana jako bezrobotna dlaczego warto się zarejestrować, jeśli nie mamy pracy (GUP)
  • dowiedzieć się, kim jest osoba poszukująca pracy i jakie są jej prawa (GUP)

Wsteczne zgłoszenie do ubezpieczenia

Możliwość wstecznego zgłoszenia się do ubezpieczenia zdrowotnego to szansa na uporządkowanie swojej „historii ubezpieczeniowej”, a także możliwość oszczędności  – od kilkuset złotych, do nawet kilkunastu tysięcy! Na tyle opiewałyby rachunki z NFZ, gdyby nie wprowadzona 12 stycznia 2017 roku możliwość wstecznego zgłoszenia się do ubezpieczenia zdrowotnego. MOW NFZ wysłał już kilkanaście tysięcy listów do osób, które nie mają stosownych danych potwierdzających ich ubezpieczenie lub uprawnienia, a korzystały ze świadczeń finansowanych przez NFZ lub refundacji leków. 

Abolicja w praktyce

Abolicja, a więc uniknięcie samodzielnego opłacania kosztów świadczeń, dotyczy jednak tylko osób, które jednocześnie:

  • nie były zgłoszone lub nie miały prawa do świadczeń
  • spełniały ustawowe warunki do zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego
  • uporządkują swoją sytuację ubezpieczeniową i wstecznie zgłoszą się do ubezpieczenia.

Możliwość ta dotyczy zatem osób, które w czasie korzystania ze świadczeń mogły być zgłoszone na przykład przez osobę podlegającą obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu jako członkowie rodziny (np. małżonek osoby ubezpieczonej, uczące się dziecko do 26. roku życia, wstępni pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym), jednak nie zostały zgłoszone poprawnie lub terminowo lub ich status wygasł wskutek czasowego uzyskania własnego tytułu, po którym nie zostało odnowione zgłoszenie jako członek rodziny (np. student pracujący tylko podczas wakacji, który potem ponownie nie został zgłoszony przez rodziców jako członek rodziny). Osoby takie mogą obecnie zostać zgłoszone do ubezpieczenia jako członkowie rodziny
ze wskazaniem prawidłowej, wstecznej daty uprawnień.

Wsteczne, prawidłowe zgłoszenie pozwoli uniknąć konieczności zwrotu kosztów świadczeń i procedury administracyjnej z tym związanej.

Wszystkie aktualności