Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Aktualności

Od 1 stycznia 2020 r. zlecenia na wyroby medyczne na nowych zasadach

16-12-2019

Od 1 stycznia 2020 r. zmieniają się zasady wystawiania, weryfikacji i realizacji zleceń na wyroby medyczne. Będzie to ułatwienie dla pacjentów, a w szczególności osób z niepełnosprawnościami i osób starszych a także ich opiekunów.

Obowiązujący obecnie proces obsługi kart i wniosków na zaopatrzenie w wyroby medyczne wymaga wizyty pacjenta w placówce macierzystego OW NFZ (a w przypadku błędnie wystawionych zleceń nawet kilkukrotnej).

Od przyszłego roku etap ten będzie znacznie uproszczony. Pacjent już podczas wizyty np. u lekarza będzie mógł uzyskać potwierdzenie zlecenia z Narodowego Funduszu Zdrowia i bezpośrednio udać się do właściwego punktu (sklepu), realizującego zlecenia na wyroby medyczne.

Nowe rozwiązanie NFZ poprawi dostępność do wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, szczególnie dla pacjentów z małych miejscowości, skąd do placówek Funduszu jest daleko. Pacjent będzie mógł otrzymać od razu zlecenie gotowe do realizacji. Będzie miał też pewność, że zlecenie jest pozbawione błędów formalnych. Obecnie o ewentualnych błędach pacjent dowiaduje się najczęściej dopiero w trakcie wizyty w NFZ.

Od 1 stycznia 2020 r.

W związku z nowym systemem obowiązywać będą nowe wzory zleceń (drukowane będą przez osobę wypisującą (np. lekarza) z nowego systemu informatycznego – zlecenia będą miały 4 strony).

W przypadku braku dostępu do serwisów internetowych i usług informatycznych podczas wypisywania zlecenia (np. brak prądu, awaria systemu), weryfikacja zlecenia i potwierdzanie prawa do świadczenia, będzie miało miejsce w dowolnie wybranym przez Pacjenta Oddziale Wojewódzkim NFZ na terenie całej Polski, w tym na terenie województwa małopolskiego w Punktach Obsługi.

Wykaz Punktów Obsługi w województwie małopolskim

Nie będzie zatem konieczności potwierdzania zleceń na wyroby medyczne do refundacji w odpowiednim do miejsca zamieszkania Oddziale Wojewódzkim NFZ co znacznie ułatwi i skróci Pacjentom realizację świadczenia.

  • Zlecenia na wyroby medyczne (z wyłączeniem wyrobów comiesięcznych) ważne są przez 12 miesięcy od dnia wypisania.
  • Zlecenia na wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie (w tym ich kontynuacja) mogą być wypisane maksymalnie na 12 miesięcy (przy pomocy systemów informatycznych) i maksymalnie na 6 miesięcy (w przypadku awarii systemu informatycznego).
  • Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie, w tym ich kontynuacja, wystawione na więcej niż jeden miesiąc kalendarzowy mogą być realizowane częściami obejmującymi okresy nie krótsze niż 1 miesiąc i nie dłuższe niż 6 miesięcy.
  • Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie, w tym ich kontynuacja, są realizowane wyłącznie w miesiącach, na które zostały wystawione, z wyłączeniem miesięcy, które upłynęły.

Realizacja zaopatrzenia w wyroby medyczne będzie się odbywać jak dotychczas w dowolnie wybranym przez pacjenta sklepie medycznym, aptece, zakładzie optycznym, punkcie protetyki słuchu na terenie całego kraju, pod warunkiem, że punkt sprzedaży będzie miał podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Korzyści dla pacjentów od 1 stycznia 2020 r.:

  • Brak potrzeby wizyty pacjenta w siedzibie OW NFZ w celu potwierdzenia zlecenia
  • Możliwość korekty błędnie wystawionego zlecenia  w trakcie wizyty po otrzymaniu zwrotnej informacji  z systemu NFZ (obecnie korekta zlecenia wymaga ponownej wizyty pacjenta)
  • Oszczędność kosztów i czasu - szczególnie odczuwalna dla pacjentów mieszkających z dala od siedziby NFZ
  • Wyeliminowanie konieczności wizyty pacjenta  we właściwym OW NFZ zgodnie z rejonizacją wynikającą  z adresu zamieszkania pacjenta.

Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zlecenia naprawy, które do dnia 31 grudnia 2019 r. zostaną wystawione oraz wystawione i potwierdzone, będą realizowane na dotychczasowych zasadach, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 r.

Wydział ds. Służb Mundurowych i Świadczeniobiorców  
Dział Zaopatrzenia w Wyroby Medyczne
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
tel. (12)29-88-368, 364, 365

Wszystkie aktualności