Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Aktualności

Pamiętaj o zdrowiu na feriach

19-01-2017

Gdzie szukać pomocy w razie nagłej choroby?

Przebywając na zimowym wypoczynku poza miejscem zamieszkania możemy korzystać z różnych form opieki medycznej:

  • Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Jeżeli podczas ferii zimowych potrzebujemy skorzystać z pomocy lekarza i przebywamy na terenie naszej gminy powinniśmy zgłosić się do swojego lekarza rodzinnego. Przebywając w innym miejscu w kraju mamy prawo zgłosić się do przychodni działającej w miejscu naszego pobytu – by uzyskać pomoc nie trzeba wypełniać nowej deklaracji.
  • Nocna i świąteczna opieka zdrowotna. Ten rodzaj opieki zdrowotnej udzielany jest po godzinie 18.00 do 8.00 rano w dni powszednie oraz całodobowo w dni wolne od pracy. W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (np. tam, gdzie ma najbliżej), niezależnie od tego gdzie mieszka, i do którego lekarza/ pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej złożył swoją deklarację.
  • Szpitalny oddział ratunkowy (SOR) i izba przyjęć. Oddziały te nie zastępują lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ani lekarza poradni specjalistycznej. SOR czy Izba Przyjęć jest do dyspozycji pacjentów w sytuacjach nagłego zagrożenia życia lub poważnego zagrożenia zdrowia.
  • Pogotowie ratunkowe. W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub w innych stanach nagłych należy wezwać karetkę pogotowia ratunkowego dzwoniąc pod numer 999 lub 112.
  • Poradnie specjalistyczne. Przebywając w dowolnym miejscu w kraju mamy także prawo do leczenia w gabinecie specjalistycznym (w tym stomatologicznym). Warto jednak pamiętać, że do części specjalistów wymagane jest skierowanie. Skierowanie nie jest wymagane do stomatologa, ginekologa, onkologa czy psychiatry.

Opieka zdrowotna na obozach i zimowiskach

Na obozach i zimowiskach opiekę medyczną dla dzieci zobowiązany jest zagwarantować organizator wypoczynku. Jeżeli nasze dziecko cierpi na chorobę przewlekłą powinniśmy pamiętać o zaopatrzeniu go w zażywane dotychczas leki i pisemnie poinformować na co dziecko jest uczulone. Zawsze można także skorzystać z wizyty miejscowego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, który ma podpisaną umowę z NFZ.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Jeśli wybieramy się na ferie za granicę, do krajów UE/EFTA przypominamy, że warto mieć ze sobą kartę EKUZ. Można ją otrzymać od ręki w siedzibach Małopolskiego oddziału NFZ:

  • Kraków, ul. Batorego 24
  • Nowy Sącz ul. Jagiellońska 52
  • Nowy Targ ul. Jana Kazimierza 22
  • Tarnów Al. Solidarności 5-9
  • Punkt Ewidencyjny MOW NFZ w Chrzanowie, ul. Sokoła 19

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) potwierdza nasze prawo, jako osób ubezpieczonych w Narodowym Fundusz Zdrowia, do korzystania z opieki medycznej w krajach Unii Europejskiej, a także Lichtensteinie, Szwajcarii, Norwegii i Islandii, na takich samych zasadach, jak osoby ubezpieczone w tych krajach.

Należy pamiętać o tym,  że  zasady te różnią się w poszczególnych państwach członkowskich UE/EFTA. W wielu z tych krajów obowiązuje system współpłacenia przez pacjenta, a więc pokrywania części kosztów leczenia z własnych środków finansowych. Koszty tzw. wkładu własnego pacjenta nie podlegają zwrotowi przez NFZ.

W wielu kurortach turystycznych lekarze przyjmują tylko prywatnie, w związku z tym nie honorują EKUZ. Przed wyjazdem warto sprawdzić, jakie zasady obowiązują w danym kraju.

System ochrony zdrowia w poszczególnych krajach UE/EFTA 

Ponadto pacjent w pełni ponosi koszty międzynarodowego transportu sanitarnego do Polski, a w wielu państwach członkowskich UE/EFTA w pełni odpłatne jest także ratownictwo górskie. W związku z tym zaleca się wykupienie dodatkowego, prywatnego ubezpieczenia obejmującego koszty świadczeń zdrowotnych, których w państwach członkowskich UE/EFTA nie pokrywa powszechne ubezpieczenie zdrowotne.

Wszystkie osoby, które wybierają się na zagraniczne ferie, szczególnie emerytów i rencistów, zachęcamy do sprawdzenia ważności karty (na awersie karty u dołu) i w razie konieczności wyrobienia nowej.

Jeśli  chcemy złożyć wniosek o wydanie karty EKUZ i odebrać kartę w imieniu innej osoby, można to zrobić na  podstawie stosownego upoważnienia.

Jak wyrobić EKUZ

Wszystkie aktualności