Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Aktualności

Pomoc lekarska w czasie świąt – o czym warto pamiętać

21-12-2016

W trakcie świątecznego weekendu może niestety się zdarzyć, że ktoś gorzej się poczuje i będzie musiał szukać pomocy lekarza lub pielęgniarki. Warto pamiętać, że w razie nagłego zachorowania – w dni świąteczne, także wszystkie wolne od pracy (sobota, niedziela), a dni robocze - po zamknięciu placówek podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) pacjent ma do dyspozycji różne formy pomocy medycznej – w zależności od rodzaju i stopnia ciężkości dolegliwości. W lżejszych przypadkach - w nocy, dni wolne od pracy i święta pacjent może szukać pomocy w ambulatorium nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. W całej Małopolsce jest 50 tego typu ambulatoriów. 

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna - ambulatoria w Małopolsce 

GODZINY PRACY NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Nocna i świąteczna opieka  zdrowotna to przedłużenie świadczeń lekarskich i pielęgniarskich podstawowej opieki zdrowotnej. Pomoc świadczona jest codziennie, po godzinach pracy przychodni, od godz.18.00 do godz. 8.00 rano następnego dnia. Opieka całodobowa działa również przez 24 h na dobę w soboty i niedziele, a także w dni świąteczne i inne dni ustawowo wolne od pracy.

JAKĄ POMOC UZYSKA PACJENT W AMBULATORIUM NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Ze świadczeń opieki nocnej i świątecznej pacjenci mogą skorzystać w przypadku dolegliwości, z powodu których podczas pracy przychodni wybraliby lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
Są to najczęściej sytuacje, gdy:

  • chory nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem zdrowia, ale jego samopoczucie odbiega od „stanu normalnego”,
  • zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
  • pacjent ma  istotne obawy, że czekanie do momentu otwarcia przychodni, może znacząco niekorzystnie wpłynąć na rozwój choroby i jego stan.

CO OBEJMUJE OPIEKA CAŁODOBOWA

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może się udać po pomoc do dowolnego punktu sprawowania tej opieki, np. tam, gdzie ma najbliżej, niezależnie od tego, gdzie mieszka. Warto pamiętać o tym, że większości poradni dyżury pełnią również pediatrzy.  Dyżurujący lekarz przyjmuje na miejscu w poradni (ambulatorium), może też udzielać porad telefonicznie. W wyjątkowych, medycznie uzasadnionych, przypadkach lekarz lub pielęgniarka udają się do domu chorego lub do miejsca jego pobytu. W razie potrzeby dyżurujący lekarz może skierować pacjenta do szpitala lub wezwać karetkę pogotowia ratunkowego. 

STANY NAGŁE I ZAGROŻENIE ŻYCIA 

W przypadku urazu i poważniejszych stanów – świadczenia zabezpiecza Szpitalny Oddział Ratunkowy. Natomiast w sytuacji zagrożenia życia pomocy udzieli pogotowie ratunkowe.

Szpitalne oddziały ratunkowe i izby przyjęć

Przypominamy, że osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia mają prawo do bezpłatnego korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na terenie całego kraju. W przypadku wystąpienia trudności w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych należy powiadomić o tym fakcie właściwy terenowo oddział wojewódzki NFZ.

Wszystkie aktualności