Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Aktualności

Zakończenie realizacji świadczeń stomatologicznych przez NZOZ Dadent w Szczepanowie

09-07-2024

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia (MOW NFZ) w Krakowie informuje, że 30 czerwca 2024 roku zaprzestał udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Dadent w Szczepanowie ul. św. Stanisława 11.

Osoby oczekujące na udzielenie świadczeń w wymienionej powyżej placówce powinny zgłosić się do innej, wybranej placówki służby zdrowia w celu ustalenia terminu leczenia.

Informacje o placówkach służby zdrowia, realizujących takie świadczenia w ramach umowy z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Krakowie, dostępne są na stronie internetowej:

Informacje o czasie oczekiwania na świadczenia medyczne są dostępne w wyszukiwarce internetowej Informator o Terminach Leczenia.

Placówka służby zdrowia, która zakończyła wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, ma obowiązek wydać Pacjentowi zaświadczenie o wpisaniu go na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia.

Za wydanie zaświadczenia Pacjent nie ponosi opłaty.

Osoby, które będą kontynuować leczenie w innej placówce, mają możliwość uzyskania od placówki, która zakończyła wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, kopii dokumentacji medycznej związanej z dotychczasowym leczeniem.

Dział Analiz i Planowania Świadczeń
Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Małopolski OW NFZ w Krakowie

Wszystkie aktualności