Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Aby zapoznać się z klauzulami informacyjnymi dotyczącymi przetwarzania danych osobowych przejdź na stronę Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

Inspektor ochrony danych