Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Nocna pomoc stomatologiczna

Dyżur stomatologiczny

W gabinetach pełniących dyżur pacjenci przyjmowani są w przypadkach nagłych. Podczas dyżurów stomatologicznych udzielane są świadczenia doraźne, z ekstrakcjami zębów włącznie.

W dni powszednie dyżury stomatologiczne pełnione są w godzinach od 19:00 do 7:00. W sobotę, niedzielę i święta – przez 24 godziny na dobę.

W okresie ogłoszonego stanu epidemii stomatologiczna pomoc doraźna jest udzielana całodobowo, siedem dni w tygodniu.

MOW NFZ informuje, że w przypadkach nagłego bólu zęba, kiedy nie ma możliwości skorzystania z gabinetów realizujących świadczenia w ramach NFZ w godzinach 8-18, istnieje opcja skorzystania ze świadczeń poradni stomatologicznej w godzinach wieczornych oraz w dni wolne od pracy.

Świadczenia powyższe zabezpiecza w Małopolsce:

  • CENTRUM MEDYCZNE WIK SIEPRAW, Trzebunia 444, tel. 12 312 77 06 (poniedziałek-piątek w godzinach 19-7, w sobotę, niedzielę i święta całodobowo).