Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Zasady zaopatrzenia w wyroby medyczne

W ramach ubezpieczenia zdrowotnego przysługuje Państwu refundacja wyrobów medycznych. Są to np. wózki inwalidzkie, różnego rodzaju protezy, ortezy ortopedyczne, aparaty słuchowe, soczewki okularowe, obuwie ortopedyczne, materace przeciwodleżynowe, laski i kule, a także pieluchomajtki, cewniki czy sprzęt stomijny.

Wyroby medyczne są refundowane w różnej wysokości, jednorazowo na określony czas. Wysokość refundacji oraz okres użytkowania określają przepisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w  sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (tj. Dz.U. z 2021 poz. 704 z późn. zm.). Szczegółowy wykaz wyrobów medycznych wraz z kwotami refundacji i okresami ich użytkowania znajdziecie Państwo w załączniku do ww. Rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Od 1 stycznia 2020 r. uległy zmianie zasady wystawiania, weryfikacji i realizacji zleceń na wyroby medyczne. Jest to ułatwienie dla pacjentów, a w szczególności osób z niepełnosprawnościami i osób starszych a także ich opiekunów.

Podstawy prawne:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (tj. Dz.U. z 2021 poz. 704 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z  dnia 27 sierpnia 2021  r. zmieniające rozporządzenie w  sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U. z 2021 poz. 1691) 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U. z 2022 poz. 2319) 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2023 poz. 443)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zlecenia na wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2713)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2022 r. uchylające rozporządzenie w sprawie uproszczonego wzoru zlecenia na zapatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie w przypadku kontynuacji zlecenia (Dz. U. z 2022 poz. 2835) 

Zarządzenie Nr 26/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenia w wyroby medyczne

Zarządzenie Nr 74/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 czerwca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenia w wyroby medyczne

Zarządzenie Nr 158/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 grudnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenia w wyroby medyczne