Kontakt

E-puap

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie

Informujemy, że możliwe jest złożenie wniosku do Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą w ramach Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Platforma ePUAP to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem internetu.

W celu złożenia wniosku konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie oraz wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego

Dokumenty elektroniczne przesłane poprzez platformę będą rozpatrywane tylko pod warunkiem podpisania ich kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym.

Złożenie wniosku do Małopolskiego OW NFZ w portalu ePUAP można zrealizować w następujący sposób: