Kontakt

Kontakt z MOW NFZ dla Lekarza, Farmaceuty

WYDZIAŁ ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Kontraktowanie świadczeń:
AOS
 • 12 29 88 174
 • 12 29 88 153
 • 12 29 88 274
POZ
 • 12 29 88 177
 • 12 29 88 143
 • 12 29 88 267 
SPO, OPH
 • 12 29 88 135
 • 12 29 88 162
 • 12 29 88 267
PSY
 • 12 29 88 160
 • 12 29 88 205
 • 12 29 88 166
REH
 • 12 29 88 205
 • 12 29 88 208
 • 12 29 88 163
 • 12 29 99 166
STM
 • 12 29 88 179
 • 12 29 88 180
SZP
 • 12 29 88 469
 • 12 29 88 107
 • 12 29 88 175
 • 12 29 88 159
 • 12 29 88 292
 • 12 29 88 123
 • 12 29 88 157
Sekcja Weryfikacji i Przetwarzania Danych
 • 12 29 88 117
 • 12 29 88 196
 • 12 29 88 197
 • 12 29 72 158
Sekcja zaopatrzenia w wyroby medyczne
Organizacja zaopatrzenia w refundowane wyroby medyczne:
 • 12 29 88 364
 • 12 29 88 365
 • 12 29 88 368

fax: 12 29 88 366

e-mail:  

[at] = @

Dział Obsługi Umów:
 • pliki elektroniczne umów – 12 29 88 125
 • zmiany rachunku bankowego - 12 29 88 125
 • polisy OC Świadczeniodawców – 12 29 88 189
 • cesje, przekształcenia, sprawy prawne – 12 29 88 187 lub 12 29 88 210
 • rejestracja nowych świadczeniodawców i podwykonawców - 12 29 88 201 lub 12 29 88 202
 • aktualizacja danych formalno – prawnych - 12 29 88 201 lub 12 29 88 202
 • informacja na temat aneksów (sekretariat) - 12 29 88 217 lub 12 29 88 220

fax:  12 29 88 223

Naczelnik wydziału: Barbara Dolata – 12 29 88 150

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

Dział Organizacyjny

tel. 12 29 88 110

e-mail:  

[at] = @

Kierownik Działu: Elżbieta Studnicka – Świerczek – 12 29 88 126

TERENOWY WYDZIAŁ KONTROLI VI W KRAKOWIE

Dział Kontroli Realizacji Umów na Świadczenia:

Kierownik Działu - Barbara Syrek: 12 29 88 486

Naczelnik Wydziału – Wojciech Galata: 12 29 88 079

fax:  12 29 88 088

e-mail:  

[at] = @

WYDZIAŁ GOSPODARKI LEKAMI

ul. Wadowicka 8W 

dla Farmaceuty:
 • umowy z aptekami – 12 29 88 492; 12 29 88 493; 12 29 88 481
 • rozliczenia aptek – 12 29 88 472
dla Osoby Uprawnionej do wystawiania recept:
 • zakresy numeryczne dla recept papierowych, Portal Personelu, dostęp do Ewuś – 12 29 88 407, 12 29 88 466, 12 29 88 482
 • zgłaszanie zagubionych, skradzionych recept, pieczątek lekarskich – 12 29 88 407
Dział Refundacji Weryfikacji i Rozliczeń:
 • 12 29 88 471
 • 12 29 88 472
 • 12 29 88 473
Dział Programów Lekowych i Chemioterapii:
 • 12 29 88 491
 • 12 29 88 488
 • 12 29 88 489
 • 12 29 88 479
 • 12 29 88 487
 • 12 29 88 176

Sekretariat

tel. 12 29 88 454

fax. 12 29 88 451, 12 29 88 469

e-mail:  

[at] = @

Naczelnik Wydziału: Agata Metelska – 12 29 88 470

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

Dział Finansowy, Księgowości Ogólnej i Sprawozdawczości

Kierownik Działu: p.o. Edyta Woźniak – 12 29 88 258

Realizacja przelewów: 12 29 88 266

Dział Księgowości Świadczeń Zdrowotnych i Refundacji Leków

Kierownik Działu: Bożena Ziarkowska - 12 29 88 265

fax:  12 430 67 52

e-mail:  

[at] = @

Naczelnik Wydziału: Elżbieta Klisowska - 12 29 88 253

WYDZIAŁ EKONOMICZNO – FINANSOWY

Dział Rozliczania Umów
POZ:
 • 12 29 88 281
 • 12 29 88 140
 • 12 29 88 289
SZP:
 • 12 29 88 282
 • 12 29 88 283
SPO, OPH, SOK:
 • 12 29 88 284
PSY, PRO
 • 12 29 88 288
AOS: 
 • 12 29 88 287
 • 12 29 88 273
REH:
 • 12 29 88 294
STM:
 • 12 29 88 245
 • 12 29 88 277
Rozliczanie zaopatrzenia w refundowane wyroby medyczne:
 • 12 29 88 342
 • 12 29 88 347
 • 12 29 88 349
 • 12 29 88 369
 • 12 29 88 391

fax: 12 29 88 366

e-mail:  

[at] = @

Wystąpienia pokontrolne / IKP
 • 12 29 88 184

fax: 12 430 67 52 

e-mail:  

[at] = @

Dział Planowania i Analiz Ekonomicznych:

12 29 88 260

fax:  12 430 67 52

e-mail:  

[at] = @

Naczelnik Wydziału: Piotr Cisło

WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO – GOSPODARCZY

Dział Administracji, Infrastruktury i Inwestycji

fax: 12 29 88 451

e-mail:  

[at] = @

 Kierownik Działu – Łukasz Bielecki - 12 29 88 490

Zamówienia publiczne

tel. 12 29 88 460

fax: 12 29 88 451

e-mail:  

[at] = @

Naczelnik Wydziału: Łukasz Bielecki

WYDZIAŁ INFORMATYKI

 • wspieranie Świadczeniodawców w problemach informatycznych związanych z przesyłaniem danych w formacie otwartym – tel. 12 26 000 66 lub mail  

  [at] = @

 • obsługa techniczna aplikacji internetowych – Portale internetowe – tel. 12 26 000 66 lub mail  

  [at] = @

Naczelnik Wydziału: Piotr Kolloch

WYDZIAŁ WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

Sekcja Obsługi Dokumentów Unijnych

(wydawanie kart EKUZ, wydawanie i rejestrowanie  formularzy E106, E109, E120, E121, E123 oraz dokumentów przenośnych typu S1, S3, DA1):

tel. 12 29 88 330

mail:  

[at] = @

Sekcja do Spraw Refundacji i Leczenia Planowego

(procedury związane z zaplanowanym leczeniem za granicą za uprzednią zgodą NFZ i zwrotami kosztów już poniesionych za leczenie za granicą gdy zgoda nie była wymagana):

 • tel. 12 29 88 325
 • tel.12 29 88 329
 • tel.12 29 88 375

fax: 12 29 88 351

e-mail:  

[at] = @

Sekcja Rozliczeń Międzynarodowych

(rozliczenie świadczeń realizowanych w ramach przepisów o koordynacji – nie dotyczy wyrobienia Europejskich Kart Ubezpieczenia Zdrowotnego):

Informacje dla Świadczeniodawców:

 • 12 29 88 328
 • 12 29 88 327
 • 12 29 88 376
 • 12 29 88 362
 • 12 29 88 323

fax:

 • 12 29 88 341

e-mail:  

[at] = @

Naczelnik Wydziału: Marek Banach

WYDZIAŁ OBSŁUGI KLIENTÓW I PROFILAKTYKI 

Dział Obsługi Klientów
 • 12 29 88 361 
 • 800 190 590

Naczelnik Wydziału: Anna Kozdra

 • 12 29 88 348

WYDZIAŁ DS. SŁUŻB MUNDUROWYCH

Sekcja Ratownictwa Medycznego:
 • 12 29 88 337
 • 12 29 88 324

fax: 12 29 88 320

e-mail: 

[at] = @

Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego:
 • 12 29 88 356
 • 12 29 88 332

fax: 12 29 88 320

e-mail: 

[at] = @

Delegatura w Nowym Targu

 • sekretariat  i obsługa świadczeniodawców:  18 26 46 282
 • obsługa dokumentów unijnych: 18 26 46 306
 • obsługa świadczeniobiorców: 18 26 49 582
 • punkt ewidencyjny- zaopatrzenie ortopedyczne: 18 26 46 307
 • mail:   

  [at] = @

 • Kierownik Delegatury: Krystyna Pysz - Węglarz 18 26 46 239

Delegatura w Tarnowie

 • sekretariat: 14 62 73 777
 • rozliczenie aptek: 14 69 63 156
 • przyjmowanie skierowań na leczenie sanatoryjne14 69 63 159
 • wyjaśnianie statusu ubezpieczenia (e-WUŚ): 14 69 63 162
 • obsługa dokumentów unijnych: 14 69 63 164; 14 69 63 165
 • obsługa ubezpieczonych: 14 69 63 161
 • punkt ewidencyjny - zaopatrzenie ortopedyczne: 14 69 63 157
 • mail:  

  [at] = @        

 • Kierownik Delegatury: Anna Hulska

Delegatura w Nowym Sączu

 • sekretariat: 18 44 22 300
 • rozliczenie aptek: 18 54 02 316
 • wnioski świadczeniobiorców i obsługa świadczeniodawców: 18 44 22 739
 • ubezpieczenie zdrowotne w Unii Europejskiej: 18 44 22 756
 • punkt ewidencyjny: 18 54 02 308
 • mail:    

  [at] = @

 • Kierownik Delegatury: Ewelina Małek