Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Aktualności

Ograniczenie dostępności sali obsługi klientów w delegaturze MOW NFZ w Nowym Targu oraz punktach obsługi

Ważne!
02-10-2020

Zmiany w obsłudze klientów w delegaturze MOW NFZ w Nowym Targu:

Skrzynka podawcza

Do Państwa dyspozycji jest przygotowana skrzynka podawcza w budynku przy ul. Jana Kazimierza 22 przed wejściem do Sali Obsługi Klienta.

Prosimy o pozostawienie niezbędnej dokumentacji w skrzynce podawczej.

Pozostawione sprawy zostaną rozpatrzone przez naszych pracowników.

Odpowiedź zostanie przekazana drogą pocztową na wskazany adres.

Co można załatwić w delegaturze MOW NFZ w Nowym Targu bez wizyty osobistej:

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Jak wyrobić kartę EKUZ

Jeśli chcesz wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) prześlij wniosek mailem:

 • , bądź poprzez ePUAP (Identyfikator adresata: 3bdy2cb654) – dla kart turystycznych
 •  - karty w związku z wykonywaniem pracy

Wpisz na wniosku adres, pod który odeślemy Ci kartę.

Wniosek o EKUZ możesz złożyć też przez swoje Internetowe Konto Pacjenta

Certyfikat Tymczasowo Zastępujący EKUZ

Jeżeli potrzebujesz Certyfikatu Tymczasowo Zastępującego EKUZ prześlij wniosek na adres 

Wnioski Unijne

Wniosek o wydanie formularza S1 wyślij pocztą lub pocztą e-mail na adres 

Zagraniczny formularz np. S1 podlegający rejestracji w NFZ wyślij pocztą lub pocztą e-mail na adres 

Leczenie planowane na podstawie przepisów o koordynacji

Wniosek o zgodę na leczenie planowane poza terytorium kraju wyślij pocztą.

Wniosek o wydanie formularza S2, w sytuacji gdy uzyskałeś zgodę Prezesa NFZ/Dyrektora OW NFZ, wyślij pocztą lub pocztą e-mail na adres 

Jeśli masz pytania dotyczące karty EKUZ, Certyfikatu Tymczasowo Zastępującego EKUZ lub innych formularzy UE, zadzwoń: 18 264 63 06 i 18 264 63 07, 18 264 95 82

Zaopatrzenie wyroby medyczne

Jak uzyskać refundowany wyrób medyczny

Jeśli chcesz potwierdzić zlecenie na wyroby medyczne, w pilnych sytuacjach prześlij zlecenie lekarskie (w formie skanu lub zdjęcia) na adres e-mail: 

Można również złożyć zlecenie lekarskie w skrzynce podawczej zlokalizowanej w delegaturze lub przesłać drogą korespondencyjną na adres:

 • Delegatura MOW NFZ w Nowym Targu
  ul. Jana Kazimierza 22
  34-400 Nowy Targ

Potwierdzone zlecenia będą bezzwłocznie odsyłane na wskazany adres pacjenta.

Jeśli masz pytania dotyczące realizacji zleceń na wyroby medyczne, zadzwoń: 18 264 63 06 i 18 264 63 07, 18 264 95 82.

Dobrowolne ubezpieczenie

Jak ubezpieczyć się dobrowolnie. Pobierz wniosek

Wniosek o zawarcie lub rozwiązanie umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego możesz wysłać pocztą lub elektronicznie przez ePUAP, więcej informacji można uzyskać pod adresem email: 

Jeśli masz pytania dotyczące dobrowolnego ubezpieczenia, zadzwoń: 18 264 63 06 i 18 264 63 07, 18 264 95 82.

Leczenie uzdrowiskowe

Wszelkie sprawy związane z kierowaniem na leczenie uzdrowiskowe są załatwiane online lub korespondencyjnie oraz mailowo ()

Ze względu na ochronę danych osobowych, szczegółowe odpowiedzi na zapytania przesyłane drogą elektroniczną mogą być udzielane jedynie poprzez przesłanie zapytania za pomocą e-PUAP, a nie ze "zwykłego" adresu email.

Oryginał skierowania do uzdrowiska (jeśli lekarz sam go nie wysłał) wyślij listem poleconym na adres:

 • Delegatura MOW NFZ w Nowym Targu,
  ul. Jana Kazimierza 22
  33-300 Nowy Targ

lub

 • Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego MOW NFZ
  ul. Wadowicka 8 W
  30-415 Kraków.

Skany skierowań nie są rozpatrywane i nie należy ich nadsyłać.

Jeśli masz pytania dotyczące wyjazdu do sanatorium, zadzwoń: 18 264 63 06 i 18 264 63 07, 18 264 95 82.

Skargi

Obecnie nie ma możliwości złożenia skargi do protokołu w ramach osobistej rozmowy z pracownikiem Działu skarg i wniosków.

Skargi można przesłać:

 • pocztą tradycyjną na adres Małopolskiego Oddziału NFZ w Krakowie ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków
 • faksem: 12 29 88 320
 • za pośrednictwem platformy ePUAP

Natomiast w sprawach pilnych, których nie można załatwić elektronicznie lub korespondencyjnie, wymagających szybkiej reakcji, prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres e-mail: .

W razie dokonania zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej, które nie zostało opatrzone podpisem elektronicznym, prosimy o:

 • wskazanie imienia, nazwiska (nazwy), adresu wnoszącego, numeru telefonu kontaktowego
 • podanie danych pozwalających na zidentyfikowanie placówki, której dotyczy zgłoszenie (nazwa, adres)
 • precyzyjny opis zdarzenia/sprawy.

Jest to niezbędne do sprawnego załatwienia zgłoszonej sprawy.

Organicznie pracy punktów obsługi w Zakopanem, Limanowej i Myślenicach

W związku z czasowym zamknięciem punktów obsługi w Zakopanem, Limanowej i Myślenicach zlecenie na wyroby medyczne można potwierdzić, w pilnych sytuacjach przesyłając je w (w formie skanu lub zdjęcia) na adres e-mail:  (Zakopane),   (Limanowa), (Myślenice).

Zlecenie lekarskie można również złożyć w skrzynce podawczej zlokalizowanej w delegaturze w Nowym Targu  lub przesłać drogą korespondencyjną na adres:

 • Delegatura MOW NFZ w Nowym Targu
  ul. Jana Kazimierza 22
  34-400 Nowy Targ
  (Zakopane)
 • Delegatura w Nowym Sączu
  ul. Jagiellońska 52
  33-300 Nowy Sącz
  (Limanowa)
 • Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie
  ul. Józefa 21
  31-056 Kraków
  (Myślenice)

Potwierdzone zlecenia będą bezzwłocznie odsyłane na wskazany adres pacjenta.

Przypominamy, że od 1 stycznia 2020 r. zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne potwierdza również:

 • lekarz lub inna osoba uprawniona do wystawienia zlecenia,
 • dowolny oddział NFZ (jeśli lekarz nie może tego zrobić).

Konieczne informacje uzyskacie Państwo również pod numerem Telefonicznej Informacji Pacjenta 800 190 590 lub bezpośrednio w delegaturze MOW NFZ w Nowym Targu – tel. 18 264 63 06 i 18 264 63 07, 18 264 95 82.

Wszystkie aktualności