Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Aneksowanie umów na 2017 r. (umowy: AOS/01, AOS/02, KAOS, POZ/02, PRO, PSY, REH, SPO, STM) - harmonogram

02-11-2016

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie przekazuje harmonogram spotkań zaplanowanych w celu ustalenia kwot zobowiązań dla umów na 2017 r. (umowy: AOS/01, AOS/02, KAOS, POZ/02, PRO, PSY, REH, SPO, STM).

Spotkania odbywać się będą w dniach 7, 8, 9, 10 i 14 listopada 2016 r. w siedzibie MOW NFZ w Krakowie przy ul. Józefa 21 oraz odpowiednio w  Delegaturach w Nowym Sączu, Nowym Targu oraz Tarnowie.

W załączniku podano szczegółowy harmonogram spotkań.

Numery telefonów w przypadku wątpliwości organizacyjnych:

  • MOW NFZ w Krakowie: tel. 12 29 88 183
  • Delegatura w Nowym Sączu: tel. 18 44 22 300, 18 44 22 739
  • Delegatura w Nowym Targu: tel. 18 26 49 582, 18 26 46 239
  • Delegatura w Tarnowie: tel. 14 69 63 162, 14 69 63 155

Ze strony Świadczeniodawcy w spotkaniu powinna uczestniczyć osoba/y posiadająca/ce prawo do reprezentowania strony w tym do podpisania protokołu uzgodnień kwot zobowiązań do umowy na 2017 r. Jednocześnie uprzejmie przypominamy, że na portalu ISI opublikowane zostały jednolite zasady ustalania propozycji finansowych i propozycje kwot zobowiązań do umów w w/w rodzajach świadczeń na rok 2017. (odpowiednio do okresu rozliczeniowego).

W przypadku świadczeniodawców realizujących świadczenia w rodzaju leczenie szpitalne – (SZP/01) (SZP/06) (SZP/04); opieka paliatywna i hospicyjna (OPH), świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (SOK), ratownictwo medyczne (RTM), pomoc doraźna i transport sanitarny (PDT), harmonogram spotkań zostanie przekazany w późniejszym terminie.

Jednocześnie informujemy, że w ramach spotkań z podmiotami szpitalnymi zawierane będą protokoły łącznie we wszystkich rodzajach świadczeń w ramach zawartych ze świadczeniodawcą umów, analogicznie jak w latach ubiegłych.

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Pliki do pobrania
Wszystkie aktualności