Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty - uzdrowiska

Zobacz wszystkie

Uzdrowiska

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że na stronie internetowej Centrali Funduszu oraz stronach oddziałów wojewódzkich NFZ osoby oczekujące na wyjazd do sanatorium mogą w specjalnej przeglądarce sprawdzić swoje miejsce w kolejce do wyjazdu.

Przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe

Wzór skierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (Dz. U. 2011 r., Nr 142, poz. 835) - (pliki do pobrania poniżej).

UWAGA: Pracowników zakładów wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (t.j. z Dz.U. z 2017 r. poz. 2119) obowiązuje wzór skierowania na leczenie uzdrowiskowe (AZBEST) - (pliki do pobrania poniżej).

Podstawy prawne