Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty - szpitale

Zobacz wszystkie

Szpital

Zasady udzielania świadczeń

Świadczenie szpitalne to wykonywane całą dobę kompleksowe świadczenia zdrowotne. Polegają na diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji i rehabilitacji, które nie mogą być realizowane w ramach innych stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych lub ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych. Świadczenia szpitalne to także takie, których udziela się w czasie nieprzekraczającym 24 godzin.

Świadczeniodawca, który udziela świadczeń w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej, ma obowiązek zapewnić całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską lub położnych we wszystkie dni tygodnia.

Świadczenia gwarantowane są udzielane zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, z wykorzystaniem innych metod diagnostyczno-terapeutycznych niż te, które są stosowane w medycynie niekonwencjonalnej, ludowej lub orientalnej.

Zabiegi chirurgii plastycznej lub zabiegi kosmetyczne są świadczeniami gwarantowanymi tylko wtedy, gdy są udzielane w przypadkach będących następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub następstwem ich leczenia.

Wykaz oraz warunki realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Podstawy prawne