Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Aneksowanie umów na 2017 r. (umowy: POZ) - harmonogram

22-12-2016

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie przekazuje harmonogram spotkań zaplanowanych w celu ustalenia warunków finansowania świadczeń dla umów na 2017 r. (umowy: POZ).

Spotkania odbywać się będą w dniach 27, 28, 29, 30 grudnia  2016 r. w siedzibie MOW NFZ w Krakowie przy ul. Ciemnej 6 oraz odpowiednio w  Delegaturach w Nowym Sączu, Nowym Targu oraz Tarnowie.

W załączniku podano szczegółowy harmonogram spotkań.

Numery telefonów w przypadku wątpliwości organizacyjnych:

  • MOW NFZ w Krakowie: tel. 12 29 88 126, 12 29 88 110
  • Delegatura w Nowym Sączu: tel. 18 44 22 300, 18 44 22 739
  • Delegatura w Nowym Targu: tel. 18 26 49 582, 18 26 46 239
  • Delegatura w Tarnowie: tel. 14 69 63 162, 14 69 63 155

Ze strony Świadczeniodawcy w spotkaniu powinna uczestniczyć osoba/y posiadająca/ce prawo do reprezentowania strony w tym do podpisania aneksu do umowy na 2017 r.

Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkoleń
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Wszystkie aktualności