Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Aneksowanie umów na 2018 r. - AOS, PSY, REH, SPO

16-11-2017

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie uprzejmie  informuje, że zostały do Państwa przesłane propozycje kwot zobowiązań na kolejny okres rozliczeniowy dla umów niewygasających z ostatnim dniem okresu rozliczeniowego w rodzajach (jak niżej):

  • ambulatoryjna opieka specjalistyczna – AOS/01,
  • ambulatoryjna opieka specjalistyczna – AOS/02,
  • ambulatoryjna opieka specjalistyczna – AOS/03,
  • opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień – PSY,
  • rehabilitacja lecznicza - REH,
  • świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej – SPO.

Korespondencja została wysłana do Państwa za pośrednictwem komunikatora ISI. Komplet dokumentów zawiera pismo przewodnie, ogólne zasady aneksowania umów na kolejny okres rozliczeniowy wraz z propozycją kwot zobowiązania.

Dodatkowo informujemy, że uzgodnienie kwot zobowiązań do umów w rodzajach świadczeń: AOS/01, AOS/02, AOS/03, PSY, REH, SPO na kolejny okres rozliczeniowy nastąpi podczas spotkań, których termin i harmonogram stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

Spotkania odbywać się będą w dniach 20, 21 i 22 listopada 2017 r. w siedzibie MOW NFZ w Krakowie przy ul. Józefa 21 (piwnica) oraz w dniach 20, 21, 22, 23 i 24 listopada 2017r. w  Delegaturach w Nowym Sączu, Nowym Targu oraz Tarnowie.

Przekazujemy numery telefonów w przypadku wątpliwości organizacyjnych:

  • MOW NFZ w Krakowie: tel. 12 29 88 274,
  • Delegatura w Nowym Sączu: tel. 18 44 22 300,
  • Delegatura w Nowym Targu: tel. 18 26 49 582,
  • Delegatura w Tarnowie: tel. 14 69 63 162,

Ze strony Świadczeniodawcy w spotkaniu powinna uczestniczyć osoba/y posiadająca/ce prawo do reprezentowania strony w tym do podpisania protokołu uzgodnień kwot zobowiązań do umowy/ów na 2018 r.

Jednocześnie informujemy, że w ramach spotkań z podmiotami szpitalnymi zawierane będą protokoły łącznie we wszystkich rodzajach świadczeń w ramach zawartych ze  świadczeniodawcą umów, analogicznie jak w latach ubiegłych, podczas indywidualnych spotkań, których termin będzie uzgadniany bezpośrednio – spotkania przewidziane są w dniach 24.11.2017 r. – 30.11.2017 r.

Analogiczna okoliczność dotyczyć będzie świadczeniodawców realizujących świadczenia w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie.

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Wydział Gospodarki Lekami
MOW NFZ

Pliki do pobrania
Wszystkie aktualności