Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Apel do Świadczeniodawców wystawiających zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne

13-03-2020

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, apelujemy o wystawianie zleceń na wyroby medyczne w systemie informatycznym eZWM, tak aby ograniczyć do minimum konieczność osobistego kontaktu Pacjentów i ich Opiekunów z placówkami małopolskiego oddziału NFZ, celem zapobiegnięcia rozprzestrzeniania się wywoływanej przez koronawirusa choroby COVID-19.

Równocześnie informujemy, że Punkty Obsługi mogą być w miarę rozwoju sytuacji zamykane, co dodatkowo znacznie utrudni Pacjentom realizację zleceń na wyroby medyczne.

Wydział ds. Służb Mundurowych i Świadczeniobiorców
Dział Zaopatrzenia w Wyroby Medyczne
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
tel. (12)29-88-368, 364, 365

Wszystkie aktualności