Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Aneksowanie na rok 2012 – WYDAWANIE I ODBIÓR KOLEJNYCH ANEKSÓW (placówki nieszpitalne) – aktualizacja

29-11-2011

Aneksowanie na rok 2012 – WYDAWANIE I ODBIÓR ANEKSÓW (placówki nieszpitalne) – aktualizacja

W nawiązaniu do komunikatów z dn.25.11.2011 oraz z dn. 28.11.2011 w sprawie wydawania i odbioru aneksów przez placówki nieszpitalne - wykaz kolejnych aneksów przygotowanych do wydania zamieszczono w załączonych zaktualizowanych tabelach.

Placówki nieszpitalne_30.11_1

Placówki nieszpitalne_30.11_2

Świadczeniodawcy wykazani w zestawieniu o nazwie "Placówki nieszpitalne_30.11_2" proszeni są o pojawienie się w siedzibie MOW NFZ lub we właściwych terytorialnie Delegaturach celem podpisania aneksu 30.11.2011r. nie wcześniej niż od godziny 12:00.

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
MOW NFZ 

Wszystkie aktualności