Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Aneksowanie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej za rok 2011 – SZP, AOS, REH, PSY, STM, SPO, OPH, PRO, SOK
22-12-2011

Aneksowanie  umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej za rok 2011 –
SZP, AOS, REH, PSY, STM, SPO, OPH, PRO, SOK

MOW NFZ informuje, iż  w chwili obecnej trwają przygotowania Oddziału do dokonania kompleksowego rozliczenia umów (sporządzenia tzw. aneksów rozliczających) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, których okres rozliczeniowy kończy się w dniu 31 grudnia 2011 roku – planowany termin aneksowania umów -  przełom stycznia i lutego 2012 roku.
 
Z uwagi na powyższe rozpatrzenie przez MOW NFZ wniosków o zmianę warunków umów składanych obecnie przez Państwa w trybie § 43 OWU jak i wniosków za IV kwartał 2011 złożonych do 15 grudnia b.r. w trybie § 20 lub 21 OWU może zostać przesunięte  do  momentu uzyskania od świadczeniodawców pełnej sprawozdawczości za 2011 rok i dokonania na tej podstawie rozliczenia rocznego umów 2011 roku.
 
 Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej 
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Sekcja ds. Leczenia Szpitalnego
tel.(12) 29 88 176

Sekcja AOS
tel .(12) 29 88 173, (12) 29 88 161

Sekcja  REH i PSY
tel. (12) 29 88 209
(12) 29 88 160

Sekcja POZ, PRO, OPD i STM
tel. (12) 29 88 162, 135,180


 

Wszystkie aktualności