Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla Oferentów o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju AMBU

22-01-2011

Komunikat dla Oferentów o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

Powołując się na zastrzeżenie zawarte w ogłoszeniach postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna od numeru: 06-11-001708/AOS/02/1/02.1030.001.02/1 do numeru: 06-11-001837/AOS/02/1/1 z dnia 29 grudnia 2010 r. (z wyjątkiem postępowań, które zostały unieważnione), Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, iż następuje przesunięcie terminu rozstrzygnięcia w/w postępowań z dnia 22 stycznia 2011 r. na dzień 24 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Komisji AOS tel.: 12 633 04 11

Wszystkie aktualności