Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla Świadczeniodawców w sprawie wniosków o ustalenie numeru rachunku bankowego do umów na 2012 rok - WAŻNE

15-12-2011

Komunikat dla Świadczeniodawców w sprawie wniosków o ustalenie numeru rachunku bankowego do umów na 2012 rok - WAŻNE

Szanowni Państwo!
 
Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie uprzejmie przypomina, że wnioski w sprawie rachunku bankowego do umów na rok 2012 należy składać (przesyłać) w oryginale. Możliwość ich wygenerowania powstaje w chwili, gdy odpowiedni plik z umową na 2012 rok jest widoczny w systemie ISI po stronie świadczeniodawcy. Przypominamy również, że wnioski muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania świadczeniodawcy zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r., nr 112, poz. 654) oraz zawierać ich pieczęcie imienne oraz pieczęć firmową świadczeniodawcy. Wnioski przesłane tylko faxem oraz niekompletne (nie zawierające wszystkich podpisów i pieczęci) pozostaną bez rozpatrzenia.

Wszystkie aktualności