Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

KOMUNIKAT W SPRAWIE AKCJI PROTESTACYJNEJ LEKARZY – DYŻURY W MOW NFZ

30-06-2012

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w związku z zapowiadaną przez środowisko lekarskie akcją protestacyjną polegającą na wykorzystywaniu wzorów recept niezgodnych z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich, skutkującą ograniczeniami praw Pacjenta do refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w dniu 30 czerwca 2012 r. (sobota), pracownicy Oddziału będą pełnili dyżury w godzinach od 8.00 do 16.00
Dyżury pełnione będą również pod następującymi numerami telefonów:

Sekretariat Oddziału
Ul. Ciemna 6
12/29 88 108
12/29 88 131

Wydział Organizacyjny
Ul. Ciemna 6
12/29 88 215
12/29 88 220

Wydział Gospodarki Lekami
Ul. Racławicka 56a
12/29 88 472
12/29 88 459
12/29 88 495

Dodatkowo informujemy, że czynna będzie również Kancelaria Oddziału w Krakowie przy ul. Józefa 21, w godzinach od 8.00 do 16.00

W dniu 1 lipca  2012 r. (niedziela), pracownicy Oddziału  będą pełnili dyżury w godzinach od 8.00 do 16.00 pod następującymi numerami telefonów:

Wydział Gospodarki Lekami
12/29 88 472
12/29 88 459
12/29 88 495

 


       Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ

 

 
Wszystkie aktualności