Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat w sprawie ogłoszenia postępowań konkursowych w rodzaju OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ!

24-08-2012

Komunikat w sprawie ogłoszenia postępowań konkursowych w rodzaju OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ!

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ uprzejmie informuje, że w dniu 24 sierpnia 2012 r. na stronie internetowej Oddziału (w zakładce „Kontraktowanie 2012 - Informator o postępowaniach konkursowych”) ukazały się ogłoszenia postępowań poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej prowadzonych w trybie konkursu ofert. Postępowania powyższe mają charakter konkursów uzupełniających. Jednocześnie informujemy, że ceny oczekiwane dla poszczególnych zakresów znajdują się w tabeli poniżej.
 

 

Zakres świadczeń
Kod terytorialny
Nazwa obszaru terytorialnego
Planowana cena jednostki rozliczeniowej
PROGRAM TERAPII ZABURZEŃ PREFERENCJI SEKSUALNYCH
12
województwo
 
9,00 zł
ŚWIADCZENIA DZIENNE REHABILITACYJNE DLA OSÓB Z CAŁOŚCIOWYMI ZABURZENIAMI ROZWOJOWYMI
12
województwo
 
 
10,50 zł
LECZENIE ELEKTROWSTRZĄSAMI CHORYCH Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI ZE WSKAZAŃ ŻYCIOWYCH
12
województwo
 
 
10,00 zł
 
 

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej MOW NFZ

Wszystkie aktualności