Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat w sprawie umów w rodzaju LECZENIE SZPITALNE W ZAKRESIE CHEMIOTERAPIA na II półrocze 2012r.

29-05-2012

Komunikat w sprawie umów w rodzaju LECZENIE SZPITALNE W ZAKRESIE CHEMIOTERAPIA na II półrocze 2012r.

W związku z koniecznością uzgodnienia warunków finansowych na drugie półrocze 2012r. w rodzaju LECZENIE SZPITALNE W ZAKRESIE CHEMIOTERAPIA, Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie zwraca się z uprzejmą prośbą do Świadczeniodawców realizujących umowę w/w zakresie o zgłoszenie się do Oddziału Funduszu celem odbioru propozycji przedłużenia okresu obowiązywania umowy wraz z kwotą zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy na okres 01.07.2012-31.12.2012r.
 
Odbiór propozycji przez Świadczeniodawców będzie możliwy pod adresem:
- Kraków, ul. Racławicka 56a  od dnia 30 do 31 maja 2012 r. w godzinach od 8.00 do 16.00.

W związku z powyższym prosimy uprzejmie o stawiennictwo osób reprezentujących Świadczeniodawcę lub upoważnionych do odbioru dokumentacji.

Wszystkie aktualności