Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE DLA LEKARZY WYSTAWIAJĄCYCH SKIEROWANIA NA LECZENIE UZDROWISKOWE

31-08-2012

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE DLA LEKARZY WYSTAWIAJĄCYCH
SKIEROWANIA NA LECZENIE UZDROWISKOWE


Małopolski Oddział wojewódzki NFZ zaprasza na kolejny cykl szkoleń dla lekarzy wystawiających skierowania na leczenie uzdrowiskowe. Szkolenia zostaną przeprowadzone w dniach 25 – 28 września 2012 roku w Krakowie i Delegaturach MOW NFZ w Tarnowie, Nowym Sączu i Nowym Targu.

Tematem szkolenia będą:
• zasady kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi
• szczegółowe wskazania i przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego
w poszczególnych rodzajach zakładów lecznictwa uzdrowiskowego w oparciu
o obowiązujące od dnia 8 stycznia 2012 roku Rozporządzenie Ministra Zdrowia
w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. z 2012 roku, poz. 14)
• sposób wystawiania skierowań na leczenie uzdrowiskowe za pomocą aplikacji informatycznej udostępnionej poprzez Portal Świadczeniodawcy

Biorąc pod uwagę ograniczone możliwości lokalowe i chęć zagwarantowania Państwu odpowiednich warunków uczestnictwa – uprzejmie prosimy o zgłoszenie swojego udziału na nr tel. 12 29 88 361.


Informujemy, że szkolenia zostaną przeprowadzone:
• w dniu 25 września 2012 (wtorek) godz. 11:00 w Krakowie, ul. Ciemna 6
• w dniu 26 września 2012 (środa) godz. 11:00 w Delegaturze w Tarnowie,
• w dniu 27 września 2012 (czwartek) godz. 11:00 w Delegaturze w Nowym Sączu
• w dniu 28 września 2012 (piątek) godz. 11:00 w Delegaturze w Nowym Targu
Planowany czas trwania szkolenia to około 2 godziny.Wydział ds. Służb Mundurowych
Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego

Wszystkie aktualności