Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Informacja dla oferentów w konkursie na Nocną i Świąteczną Opiekę Zdrowotną

04-02-2014

Informacja  dla oferentów w konkursie na  Nocną i Świąteczną Opiekę Zdrowotną

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje, że ceny oczekiwane w ogłoszonym konkursie w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (NiŚOZ) na rok 2014 i lata następne wynoszą:

 

L.p.

Nazwa zakresu świadczeń kontraktowanych

Kod zakresu świadczeń kontraktowanych

Jednostka rozliczeniowa zakresu świadczeń kontraktowanych

1

2

3

6

1

świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na obszarze zabezpieczenia do 50 000 osób

01.0000.155.16

ryczałt miesięczny

(R1) - 56 000 zł

2

świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na obszarze zabezpieczenia do 100 000 osób

01.0000.156.16

ryczałt miesięczny

(R2) - 106 400 zł

3

świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na obszarze zabezpieczenia do 150 000 osób

01.0000.157.16

ryczałt miesięczny

(R3) - 156 800 zł

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie
Dział Organizacyjny WOKiS
tel. : (012) 29-88-126

Wszystkie aktualności