Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Informacja dla podmiotów zainteresowanych realizacją świadczeń w rodzaju PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA - w zakresie nocnej i świą

10-01-2014
Informacja dla podmiotów zainteresowanych realizacją  świadczeń w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna - w zakresie nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej (NIŚOZ).

 

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie uprzejmie przypomina, że umowy na realizację świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (POZ - NiŚOZ) zostały zawarte do dnia 31 marca 2014 r. Konkurs na te świadczenia na kolejne miesiące 2014 r. i lata następne -  zostanie ogłoszony przez MOW w I kwartale br.
W związku z powyższym prosimy wszystkich zainteresowanych o zapoznanie się z obowiązującymi aktami prawnymi, a w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Załącznik nr 5), Zarządzeniem Nr 64/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz Zarządzeniem Nr 57/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 października 2013r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
Ewentualne pytania dotyczące powyższych kwestii prosimy kierować drogą mailową na adres: . Odpowiedzi będą sukcesywnie zamieszczane na stronie www Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie w zakładce „Kontraktowanie 2014”.
 
 
 
Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia 
w Krakowie
Wszystkie aktualności