Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Informacja dla Świadczeniodawców, dotycząca możliwości stosowania uproszczonej sprawozdawczości w zakresie chemioterapii i progr

20-02-2007

Informacja dla Świadczeniodawców, dotycząca możliwości stosowania uproszczonej sprawozdawczości w zakresie chemioterapii i programów terapeutycznych - uzupełnienie

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje, że w związku z pracami nad katalogiem schematów stosowanych w chemioterapii, do momentu opublikowania w/w katalogu Zarządzeniem Prezesa NFZ dopuszcza się stosowanie uproszczonej sprawozdawczości w zakresie chemioterapii i programów terapeutycznych wg uproszczonych załączników (do pobrania poniżej).
W celu otrzymania zapłaty nalezy wystawić fakturę do wysokości 1/12 wartości rocznej umowy wraz z załącznikami. Prosimy o przesłanie wersji papierowej załączników potwierdzonej przez Dyrektora Szpitala na adres MOW NFZ, oraz wersji elektronicznej (Excel) na adresy:

  • Chemioterapia:
  • Programy lekowe:

Rozliczenie w wymaganym formacie (uzupełnienie wymaganych danych) powinno nastąpić w miesiącu następującym po publikacji katalogu, nie później jednak niż do 10 kwietnia 2007r. Jednocześnie informujemy Świadczeniodawców o konieczności wystawienia wówczas faktury korygującej wartość świadczeń opłaconych w oparciu o zastosowany tymczasowo uproszczony system rozliczeń.

wzór załącznika chemioterapia
wzór załacznika programy lekowe

Tadeusz Szewczyk - programy lekowe
tel. (12) 29 88 479

Paweł Łach - chemioterapia
tel. (12) 29 88 167

Wszystkie aktualności