Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Informacja dla Świadczeniodawców dotycząca szkolenia w zakresie obsługi aplikacji internetowej do sprawozdawania programów terap

13-02-2007

Informacja dla Świadczeniodawców dotycząca szkolenia w zakresie obsługi aplikacji internetowej do sprawozdawania programów terapeutycznych leczenie WZW

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza Świadczeniodawców na szkolenie w zakresie obsługi aplikacji internetowej do sprawozdawania programów terapeutycznych leczenia WZW. Szkolenie odbędzie się 16 lutego 2007r. o godz. 12.00 w Krakowie, ul. Ciemna 6.

Wszystkie aktualności