Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Informacja dla Świadczeniodawców w rodzaju AOS - ASDW w sprawie propozycji na rok 2008

02-10-2007

Informacja dla Świadczeniodawców w rodzaju AOS - ASDW w sprawie propozycji na rok 2008

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie informuje, że zgodnie § 7 ust. 2 umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne - ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne współfinansowane, do Świadczeniodawców w rodzaju AOS - ASDW zostały wystosowane propozycje planu rzeczowo-finansowego na rok 2008.
Prosimy o zwrócenie uwagi, iż zaproponowane kwoty zostały ustalone dla świadczeń udzielanych świadczeniobiorcom z Małopolskiego OW NFZ; wielkość kwot tzw. "migracyjnych" (różniących się udziałem w całkowitym wykonaniu w zależności od placówki i zakresu świadczeń) zostanie ustalona w terminie późniejszym. Propozycja nie obejmuje także dodatkowych środków przewidzianych ustawą z dnia 22.07.2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz.U. Nr 149, poz. 1076 ze zm.).
Proponowana przez MOW NFZ cena jednostkowa będzie związana z typem (poziomem) pracowni diagnostycznej, ustalonym w oparciu o dane zaktualizowane przez Świadczeniodawców, zgodnie z kryteriami określonymi w Szczegółowych materiałach informacyjnych.
W zakresach świadczeń usuniętych z rodzaju AOS-ASDW (badanie angiograficzne: angiografia subtrakcyjna - dotętnicza) przedstawiono Świadczeniodawcom propozycje zerowe ("0").
Kolejne informacje dotyczące roku 2008 będą przekazywane Świadczeniodawcom indywidualnie oraz w formie komunikatów na stronie internetowej MOW NFZ.
Zarządzenia Prezesa NFZ wprowadzające Szczegółowe materiały informacyjne na 2008 rok są dostępne na stronie internetowej Centrali NFZ (www.nfz.gov.pl)

Dział Kontraktowania Świadczeń MOW NFZ

Wszystkie aktualności