Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Informacja dla Świadczeniodawców w rodzaju REH w sprawie propozycji na rok 2008

01-10-2007

Informacja dla Świadczeniodawców w rodzaju REH w sprawie propozycji na rok 2008

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie informuje, że zgodnie § 7 ust. 2 umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - rehabilitacja lecznicza, do Świadczeniodawców w rodzaju REH zostały wystosowane propozycje planu-rzeczowo finansowego na rok 2008.
Prosimy o zwrócenie uwagi, iż zaproponowane kwoty zostały ustalone dla świadczeń udzielanych świadczeniobiorcom z Małopolskiego OW NFZ; wielkość kwot tzw. "migracyjnych" (różniących się udziałem w całkowitym wykonaniu w zależności od placówki i zakresu świadczeń przeznaczona dla pacjentów ubezpieczonych w inny OW) zostanie ustalona w terminie późniejszym.
Propozycja nie obejmuje także dodatkowych środków przewidzianych ustawą z dnia 22.07.2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz.U. Nr 149, poz. 1076 ze zm.).
W zakresie świadczeń "Rehabilitacja specjalistyczna niesklasyfikowana odrębnie", którym nie można przypisać wprost odpowiednika w nowych produktach katalogowych, przedstawiono Świadczeniodawcom propozycje zerowe ("0"); MOW NFZ przewiduje przeprowadzenie uzupełniających postępowań w celu zawarcia umów na rok 2008, zgodnie z nowym katalogiem świadczeń.
Kolejne informacje dotyczące roku 2008 będą przekazywane Świadczeniodawcom indywidualnie oraz w formie komunikatów na stronie internetowej MOW NFZ.
Zarządzenia Prezesa NFZ wprowadzające Szczegółowe materiały informacyjne na 2008 rok są dostępne na stronie internetowej Centrali NFZ (www.nfz.gov.pl)

Sekcja Rehabilitacji Leczniczej
tel. (012) 29-88-325

Wszystkie aktualności