Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Informacja dla wnioskujących w programie pilotażowym Profilaktyka 40 Plus

29-06-2021

Ze względu na liczne pytania dotyczące przekazywania do Systemu Informacji Medycznej danych dotyczących np. wyników badań laboratoryjnych informujemy, że mogące wystąpić w tym zakresie problemy techniczne nie powinny być „ z góry” zakładaną przeszkodą do aplikowania do udziału w ww. projekcie. NFZ uwzględni czas potrzebny na rozwiązanie problemów w tym zakresie – Fundusz rozliczy wszystkie zrealizowane świadczenia po przekazaniu danych do SIM.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel.: 12 298 81 22 lub 12 298 81 52

Zespół Profilaktyki Zdrowotnej
Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ  w Krakowie

Wszystkie aktualności