Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Informacja o nowych umowach POZ od 1 lutego 2024 r.

12-02-2024

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje, że na okres od 1 lutego 2024 r. na czas nieoznaczony zostały zawarte następujące umowy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna:

  1. 061/200805 PROGAMED sp. z o.o., Kraków, ul. Stanisława Działowskiego 1 - w zakresie lekarza POZ, pielęgniarki POZ oraz położnej POZ;
  2. 065/100038 SAMODZIELNY PUBLICZNY GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RZEZAWIE, Rzezawa, ul. Wiśniowa 30 - w zakresie świadczenia położnej POZ w programie profilaktyki raka szyjki macicy;
  3. 061/300205 Małgorzata Makowiec-Dyrda, Marek Podołowski, Kraków, ul. Stoczniowców 7 - w zakresie BUDŻET POWIERZONY OPIEKI KOORDYNOWANEJ - diabetologia, endokrynologia, kardiologia, pulmonologia;
  4. 064/200019 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  MEDICATIO  - ALINA ŁOJAS, ANNA KAŁAMACKA I EWA RADWAŃSKA-DYBA, Zakopane, ul. Władysława Orkana 6d - w zakresie koordynacja opieki i BUDŻET POWIERZONY OPIEKI KOORDYNOWANEJ - Kardiologia, Pulmonologia
  5. 063/200033 Elżbieta Makulec-Ryś, Łososina Górna, ul. Łososina Górna 172 - w zakresie  BUDŻET POWIERZONY OPIEKI KOORDYNOWANEJ - diabetologia, endokrynologia, kardiologia, pulmonologia

Dział Kontraktowania Świadczeń POZ i OPD i PRO
Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
(tel. 12 29 88 177, -143, -124,-144, - 267)

Wszystkie aktualności