Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Informacja o ogłoszonych postępowaniach konkursowych, uzupełniających, w rodzaju Leczenie Stomatologiczne

22-02-2022

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje, że w dniu 21 lutego 2022 r. zostały ogłoszone uzupełniające postępowania konkursowe w rodzaju STM w poniższych zakresach i obszarach kontraktowania:

Kod zakresu

Nazwa zakresu

Kod obszaru terytorialnego

Nazwa obszaru

Cena oczekiwana

07.0000.213.02

świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży

1262

Miasto

Nowy Sącz

1,35 zł

07.0000.213.02

świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży

1261029

Kraków Krowodrza

1,35 zł

Informator o postępowaniach konkursowych oraz materiały informacyjne są dostępne na stronie: www.nfz-krakow.pl w zakładce Kontraktowanie 2022 (postępowania konkursowe). Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią cytowanego ogłoszenia oraz stosownych aktów prawnych.

Oferty należy składać bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty w siedzibie MOW NFZ w Krakowie przy ul. Józefa 21 do dnia 7 marca r. do godziny 16.00.

Otwarcie ofert, zaplanowano na dzień 9 marca 2022 r. godz. 9,00.

Planowany termin rozstrzygnięcia przedmiotowych postępowań konkursowych to 25 marca 2022 r.

Jednocześnie Małopolski OW NFZ zachęca wszystkich oferentów do szczegółowego zapoznawania się z publikowanymi na stronie internetowej Oddziału komunikatami dotyczącymi ogłoszonych postepowań konkursowych w przedmiotowym rodzaju.

Dział Kontraktowania Świadczeń AOS i STM
Tel. 12 29-88-179,169,

Wszystkie aktualności