Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat AOTMiT

23-08-2021

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zwraca się do świadczeniodawców o udostępnienie danych niezbędnych do analizy i wyceny z zakresu leczenia stomatologicznego wybranych świadczeń z chirurgii stomatologicznej i  periodontologii.

Wszelkie niezbędne informacje o postępowaniu dostępne są na stronie internetowej AOTMiT w aktualnościach.

Podstawa prawna

  • Art. 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.).
  • Zlecenie Ministra Zdrowia z dnia 16.08.2021 r.

Źródło: AOTMiT

Wszystkie aktualności