Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat Centrali NFZ dotyczący rozliczania świadczeń w PODSTAWOWEJ OPIECE ZDROWOTNEJ

03-02-2015

Komunikat Centrali NFZ dotyczący rozliczania świadczeń w PODSTAWOWEJ OPIECE ZDROWOTNEJ

W związku ze stosowaną metodą rozliczania świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej z wykorzystaniem rocznej stawki kapitacyjnej, opartą o przepisy Ogólnych Warunków Umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że realizacja porozumienia zawartego w dniu 6 stycznia 2015 roku, zawarta w treści zarządzenia Nr 3/2015/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 7 stycznia 2015 roku, następuje na podstawie list pacjentów przekazanych przez świadczeniodawców według stanu z dnia pierwszego każdego miesiąca. Podczas procesu weryfikacji tych list dla określenia uprawnień pacjentów do świadczeń finansowanych ze środków publicznych są wykorzystywane statusy z tym związane według stanu w dniu pierwszego dnia miesiąca, którego dotyczy rozliczenie.

Realizacja przepisu zawartego w § 1 ust. 1 zarządzenia dotyczy zaliczenia do rozliczenia w kolejnych trzech miesiącach sprawozdawczych tych pacjentów, którzy złożyli oświadczenia opisane w art. 50 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Oświadczenia pacjentów o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych złożone w styczniu 2015 roku (do 1 lutego 2015 roku), które zostaną przekazane w ramach sprawozdawania przez świadczeniodawców list pacjentów według stanu na dzień 1 lutego 2015 roku będą stanowiły podstawę do sfinansowania świadczeń, o których mowa powyżej w kolejnych trzech miesiącach (luty, marzec, kwiecień).
Powyższa zasada będzie stosowana w kolejnych miesiącach rozliczania świadczeń finansowanych z wykorzystaniem rocznej stawki kapitacyjnej.

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że wszystkie reguły dotyczące weryfikacji list pacjentów w podstawowej opiece zdrowotnej, od wielu lat oparte były na zasadach opisanych powyżej.  

 

 źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej Centrali NFZ

Wszystkie aktualności