Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla oferentów w rodzaju LECZENIE STOMATOLOGICZNE w sprawie ogłoszenia uzupełniających postępowań konkursowych, obszaró

21-05-2014

Komunikat dla oferentów w rodzaju LECZENIE STOMATOLOGICZNE w sprawie ogłoszenia uzupełniających postępowań konkursowych, obszarów kontraktowania oraz cen oczekiwanych w poszczególnych zakresach świadczeń


Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonej pokonkursowej analizy dostępności do świadczeń w dniu 21 maja 2014r. na stronie internetowej Oddziału ukazały się ogłoszenia postępowań poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej prowadzonych
w trybie konkursu ofert w rodzaju LECZENIE STOMATOLOGICZNE. Prosimy wszystkich zainteresowanych o zapoznanie się z obowiązującymi aktami prawnymi oraz materiałami informacyjnymi zamieszczonymi w zakładce Stomatologia – konkurs ofert.

Przedmiotowe postępowania zostały ogłoszone na następujące obszary kontraktowania:
 
Produkt
Nazwa produktu
Kod obszaru kontraktowania
Nazwa obszaru kontraktowania
07.0000.213.02
świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż.
1205  
Powiat gorlicki                
07.0000.220.02
świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii
1209  
Powiat myślenicki              
07.0000.213.02
świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż.
1209  
Powiat myślenicki              
07.0000.220.02
świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii
1219  
Powiat wielicki                
07.0000.218.02
świadczenia ogólnostomatologiczne
1208072
Słaboszów
07.0000.221.02
świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż.
1208072
Słaboszów
07.0000.221.02
świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż.
1209042
Pcim
07.0000.218.02
świadczenia ogólnostomatologiczne
1209052
Raciechowice
07.0000.221.02
świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż.
1209052
Raciechowice
07.0000.218.02
świadczenia ogólnostomatologiczne
1210022
Chełmiec
07.0000.221.02
świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż.
1210022
Chełmiec
07.0000.221.02
świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż.
1210092
Łącko
07.0000.218.02
świadczenia ogólnostomatologiczne
1210142
Podegrodzie
07.0000.218.02
świadczenia ogólnostomatologiczne
1212062
Trzyciąż
07.0000.221.02
świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż.
1212062
Trzyciąż
07.0000.218.02
świadczenia ogólnostomatologiczne
1213052
Osiek
07.0000.221.02
świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż.
1213052
Osiek
07.0000.218.02
świadczenia ogólnostomatologiczne
1213082
Przeciszów
07.0000.218.02
świadczenia ogólnostomatologiczne
1214012
Koniusza
07.0000.221.02
świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż.
1214012
Koniusza
07.0000.218.02
świadczenia ogólnostomatologiczne
1215032
Budzów
07.0000.221.02
świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż.
1215032
Budzów
07.0000.218.02
świadczenia ogólnostomatologiczne
1216112
Wierzchosławice
07.0000.221.02
świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż.
1216162
Szerzyny
07.0000.218.02
świadczenia ogólnostomatologiczne
1217011
Zakopane
07.0000.221.02
świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż.
1217011
Zakopane
07.0000.218.02
świadczenia ogólnostomatologiczne
1218022
Brzeźnica
07.0000.221.02
świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż.
1219022
Gdów
07.0000.220.02
świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii
1261029
Kraków-Krowodrza
07.0000.214.02
świadczenia protetyki stomatologicznej
1202, 1204, 1216, 1263
m. Tarnów, Powiat tarnowski, Powiat dąbrowski, Powiat brzeski
07.0000.218.02
świadczenia ogólnostomatologiczne
1203043, 1203044, 1203045
Libiąż, Libiąż miasto, Libiąż obszar wiejski
07.0000.221.02
świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż.
1203043, 1203044, 1203045
Libiąż, Libiąż miasto, Libiąż obszar wiejski
07.0000.214.02
świadczenia protetyki stomatologicznej
1205, 1207, 1210, 1262
m. Nowy Sącz, Powiat nowosądecki, Powiat limanowski, Powiat gorlicki
07.0000.218.02
świadczenia ogólnostomatologiczne
1206103, 1206104, 1206105
Skała, Skała miasto, Skała obszar wiejski
07.0000.221.02
świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż.
1206103, 1206104, 1206105
Skała, Skała miasto, Skała obszar wiejski
07.0000.221.02
świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż.
1206113, 1206114, 1206115
Skawina, Skawina miasto, Skawina obszar wiejski
07.0000.218.02
świadczenia ogólnostomatologiczne
1216153, 1216154, 1216155
Żabno, Żabno miasto, Żabno obszar wiejski
07.0000.221.02
świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż.
1216153, 1216154, 1216155
Żabno, Żabno miasto, Żabno obszar wiejski
07.0000.218.02
świadczenia ogólnostomatologiczne
1218033, 1218034, 1218035
Kalwaria Zebrzydowska, Kalwaria Zebrzydowska miasto, Kalwaria Zebrzydowska obszar wiejski
07.0000.221.02
świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż.
1218033, 1218034, 1218035
Kalwaria Zebrzydowska, Kalwaria Zebrzydowska miasto, Kalwaria Zebrzydowska obszar wiejski
07.0000.218.02
świadczenia ogólnostomatologiczne
1219043, 1219044, 1219045
Niepołomice, Niepołomice miasto, Niepołomice obszar wiejski
07.0000.221.02
świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż.
1219043, 1219044, 1219045
Niepołomice, Niepołomice miasto, Niepołomice obszar wiejski
07.0000.221.02
świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż.
17, 18
Kraków - Dzielnica XVII Wzgórza Krzesławickie, Dzielnica XVIII Nowa Huta
07.0000.221.02
świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż.
9, 10, 11, 12, 13
Kraków - Dzielnica IX Łagiewniki-Borek Fałęcki, Dzielnica X Swoszowice, Dzielnica XI Podgórze Duchackie, Dzielnica XII Bieżanów-Prokocim, Dzielnica XIII Podgórze

 

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ OBSZARÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD WIĘKSZYCH GRUP
 
Grupy dzielnic miasta Kraków dla zakresu świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci
i młodzieży
:
 
l.p.
grupy dzielnic m. Kraków
1
Dzielnica XVII Wzgórza Krzesławickie, Dzielnica XVIII Nowa Huta
2
Dzielnica IX Łagiewniki-Borek Fałęcki, Dzielnica X Swoszowice, Dzielnica XI Podgórze Duchackie, Dzielnica XII Bieżanów-Prokocim, Dzielnica XIII Podgórze

 

UWAGA! Plik dołączony do komunikatu (Załącznik nr 1) zawiera wykazy ulic w poszczególnych dzielnicach oraz przyporządkowanie niektórych ulic zlokalizowanych na terenie dwu dzielnic do poszczególnych obszarów kontraktowania (oznaczone kolorem zielonym).

 

 
Grupy dzielnic - miasto Kraków dla zakresu: świadczenia chirurgii stomatologicznej
i periodontologii :

 
l.p.
Grupa dzielnic
2.
„Krowodrza”: IV- Prądnik Biały, V- Krowodrza, VI – Bronowice, VII- Zwierzyniec,

 

UWAGA! Plik dołączony do komunikatu (Załącznik nr 3) zawiera wykazy ulic w poszczególnych dzielnicach oraz przyporządkowanie niektórych ulic zlokalizowanych na terenie dwu dzielnic do poszczególnych obszarów kontraktowania (oznaczone kolorem zielonym).

 

 
5 Grup powiatów (Subregiony Małopolski) dla zakresów: świadczenia protetyki stomatologicznej i świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w znieczuleniu ogólnym:
 
Lp.
Nazwa subregionu
powiaty
2.
„Tarnowski”
miasto Tarnów oraz powiaty: tarnowski, dąbrowski, brzeski
3.
„Sądecki”
miasto Nowy Sącz oraz powiaty: nowosądecki, limanowski, gorlicki

 

 

Oferent powinien wybrać postępowanie konkursowe na obszar właściwy dla adresu miejsca udzielania świadczeń.
 
 
Informacje dotyczące cen oczekiwanych w poszczególnych zakresach świadczeń:
 
Nazwa produktu
CENA OCZEKIWANA
świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż.
1,35 zł.
świadczenia protetyki stomatologicznej
1,35 zł.
świadczenia ogólnostomatologiczne
1,07 zł.
świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii
1,35 zł.
świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż.
1,07 zł.

 

 

W przypadkach trudności z określeniem właściwego obszaru kontraktowania dla oferowanego miejsca udzielania świadczeń prosimy o kontakt telefoniczny z Sekcją Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej i Stomatologii : 12 29 88 180, 179, 208.
 
Załącznik do pobrania:
 
 
Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dział Kontraktowania Świadczeń
                                                                                             Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
tel. 29 88 208, 179, 180.
Wszystkie aktualności