Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla Świadczeniodawców

07-11-2007
Komunikat dla Świadczeniodawców

W nawiązaniu do treści pisma przekazanego świadczeniodawcom, pismem z dnia
26 października 2007 roku w sprawie ustalenia wartości zobowiązania finansowego na 2008 rok w trybie negocjacji. Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ, informuje, że świadczeniodawcy realizujący umowy wieloletnie, powinni dokonać aktualizacji dokumentacji, dotyczącej spełnienia warunków na 2008 rok w zakresie zawartych umów.

Zapytania niezbędne do sporządzenia w/w aktualizacji będą dostępne na stronie internetowej Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ od 07.11.2007r.

Dokumenty aktualizacyjne w wersji elektronicznej i papierowej (oddzielnie dla każdego rodzaju), należy przesłać do siedziby Oddziału (31 -135 Kraków,
ul. Batorego 24),najpóźniej do 21 listopada 2007r.


Kontakt:
Anna Radej
Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego i Rehabilitacji
Tel. 012 29 88 348


Wszystkie aktualności