Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla świadczeniodawców Podstawowej Opieki Zdrowotnej

28-10-2016

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie uprzejmie informuje, że do wszystkich świadczeniodawców, mających zawarte umowy niewygasające  z końcem okresu rozliczeniowego w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna (tzw. „dziennego” poz) został wysłany aneks przedłużający termin, określony w § 32 ust. 2 załącznika do  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów (Dz. U. z 2016 r., poz.1146), na przedstawienie propozycji warunków finansowania świadczeń na następny okres rozliczeniowy. Przedmiotowy termin został przedłużony do dnia 21 listopada 2016 r.

Dział Obsługi Umów

12 29-88-187

Dział Kontraktowania Świadczeń POZ, PRO i OPD

12 29-88-168, -177

Wszystkie aktualności