Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla Świadczeniodawców PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ – nowy termin przekazania danych do weryfikacji list POZ, MS

08-01-2013

Komunikat dla Świadczeniodawców POZ – nowy termin przekazania danych do weryfikacji list POZ, MS oraz KAOS na dzień 1 stycznia 2013 r.


Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie, wobec braku w systemie informatycznym MOW NFZ kompletu podpisanych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna na rok 2012, uprzejmie informuje, że termin przekazania do Małopolskiego OW NFZ danych do weryfikacji list lekarza/pielęgniarki/położnej POZ, MS oraz KAOS wg stanu na 1 stycznia 2012 roku został przesunięty do dnia 14 stycznia 2012 r.

Wszyscy Świadczeniodawcy, których umowy zostaną podpisane w systemie informatycznym MOW NFZ, winni niezwłocznie przesłać elektroniczne listy świadczeniobiorców do weryfikacji przeprowadzanej na dzień 1 stycznia 2012r.

Wydział Spraw Świadczeniobiorców
Dział Ewidencji
Maciej Włodek
tel. 12 29 88 395

 

 

Wszystkie aktualności