Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla świadczeniodawców PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ dotyczący korekty zgonów w zakresie położnej POZ za lipiec 2012 r.

08-08-2013
Komunikat dla świadczeniodawców PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ dotyczący korekty zgonów w zakresie położnej POZ za lipiec 2012 r.  
 
Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie, w  nawiązaniu do komunikatu z dnia 7 sierpnia 2013 r., dotyczącego korekty zgonów za okres od lipca do grudnia 2012 r., uprzejmie informuje, że zostały udostępnione prawidłowe wyniki korekty zgonów przeprowadzonej w zakresie położnej POZ za miesiąc lipiec 2012 r.
 
Wobec powyższego uprzejmie prosimy o przesłanie korekt faktur w terminie 14 dni od daty ukazania się przedmiotowego komunikatu
 
 

Maciej Włodek - WSS - Dział Ewidencji - tel. (12) 29-88-322
Wszystkie aktualności